Các nghiên cứu quốc tế đang thực hiện tại BV Tim Hà Nội

Một trong những động lực để Bệnh viện phát triển đột phá trong thời gian qua là công tác Nghiên cứu khoa học. Bệnh viện thường xuyên thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ cở, cấp thành phố, cấp nhà nước.

Bệnh viện Tim Hà Nội tự hào vì trong thời gian qua, Bệnh viện được mời tham gia các nghiên cứu đa trung tâm quốc tế. Có 5 nghiên cứu đa trung tâm quốc tế đã và đang được thực hiện tại bệnh viện Tim Hà Nội:

-      Nghiên cứu vai trò của thuốc ivabradin ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định

( Nghiên cứu SIGNIFY). Thời gian thực hiện: 2010- 2013.

-      Nghiên cứu hiệu quả của thuốc Ivabradin tác dụng kéo dài (dùng 1 lần/ ngày với Ivabradin thông thường ( dùng 2 lần/ ngày ) ở bệnh nhân suy tim có phân xuất tống máu thấp. Thời gian thực hiện 2013.

-      Nghiên cứu hiệu quả phòng các biến cố tim mạch khi điều trị  thuốc icagrelor ở bệnh nhân đái tháo đường (Nghiên cứu THEMIS). Thời gian thực hiện: từ  tháng 2/2014.

-      Đánh giá hiệu lực, độ an toàn và dung nạp của phối hợp Ceftazidime – Avibactam so với Meropenam trong điều trị nhiễm trùng bệnh viện. Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2015.

-      Nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của Trimetazidine ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định đã được điều trị can thiệp mạch vành qua da (Nghiên cứu ATP – PCI). Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2015.


Danh mục: Các nghiên cứu quốc tế đang thực hiện tại BV Tim Hà Nội

Bình luận
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật