Kết quả phẫu thuật bệnh lý phồng và lóc động mạch chủ

Kết quả phẫu thuật bệnh lý phồng và lóc động mạch chủ

Đặt vấn đề: Phẫu thuật điều trị bệnh lý động mạch chủ vẫn là một thách thức đối với phẫu thuật tim mạch. Bệnh viện Tim Hà Nội bắt đầu phẫu thuật bệnh lý này từ 2006, nhưng mổ số lượng nhiều từ hai năm nay. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá kết quả sớm phẫu thuật phồng – lóc động mạch chủ tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu 32 hồ sơ bệnh nhân phồng và/hoặc lóc động mạch chủ được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 1/2015 đến tháng 6/2016.

Kết quả: 32 bệnh nhân được phẫu thuật với 46,9% phồng động mạch chủ,  53,1% lóc động mạch chủ. Tuổi trung bình 52,8 ± 14,1, tỉ lệ nam/nữ 2,2/1.Thời gian cặp ĐMC trung bình là 125,4 ± 47,6 phút, thời gian chạy máy trung bình là 173,0 ± 57,6 phút. Phẫu thuật Bentall được thực hiện phần lớn chiếm 43,8%. Tỷ lệ tử vong trong 30 ngày là 12,5%. Chảy máu phải mổ lại 18,8 %, tổn thương thần kinh sau mổ chiếm 18,8%.

Kết luận: Tỷ lệ tử vong và biến chứng sau phẫu thuật điều trị bệnh lý phồng và lóc ĐMC là khả quan với kỹ thuật mổ và điều kiện gây mê hồi sức tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

 

Từ khóa: Phồng động chủ, lóc động mạch chủ