Hành trình kết nối yêu thương

Hành trình kết nối yêu thương

Tiếp nối những thành công trong công tác khám, sàng lọc tại thành phố Hải Phòng và Vĩnh Phúc. Đoàn bác sĩ thuộc Bệnh viện Tim Hà Nội lại tiếp tục lên đường và địa điểm dừng chân lần này là tỉnh Lai Châu.Đoàn bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội cùng Quỹ VinaCapital và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu chụp ...