Budesonide tạo thuận lợi cho cai thở máy trên các bệnh nhân COPD rất nặng khó cai máy thở: mối liên quan với các chất trung gian hóa học viêm và các tế bào

Tác giả. Seyed Mohammadreza Hashemian, Esmaeil Mortaz, Hamidreza Jamaati, Leila Bagheri Seyed Amir Mohajerani, Johan Garssen, Masoud Movassaghi, Peter J. Barnes, Nicholas S. Hill, Ian M.Adcock
Giới thiệu. Hỗ trợ thông khí cơ học là liệu pháp cứu sống cho các bệnh nhân suy hô hấp trong các đơn vị hồi sức tích cực (ICU) nhưng cũng gây nguy cơ viêm phổi liên quan đến thở máy và các nhiễm trùng bệnh viện khác. Các can thiệp làm tăng hiệu quả của cai máy thở có thể cải thiện kết cục lâm sàng cho bệnh nhân.

Mục tiêu. Xác định xem liệu khí dung budesonide có làm giảm thời gian cai thở máy ở các bệnh nhân COPD giai đoạn 4 khó cai thở máy và làm giảm giải phóng các cytokines tiền viêm trên các bệnh nhân ICU.

Công cụ và phương pháp. Chúng tôi tuyển được 55 bệnh nhân COPD giai đoạn 4 khó cai máy thở trong khoa ICU của bệnh viện Masih Daneshvari. Các bệnh nhân này được phân ngẫu nhiên thành nhóm khí dung budesonide (0.5 mg/ngày) hoặc nhóm placebo (natriclorua 0.9%). Đo hoạt lực và nồng độ các  cytokine trong dịch rửa phế quản – phế nang ở hai nhóm.

Kết quả. Budesonide làm giảm có ý nghĩa số ngày thở máy (MV-mechanical ventilation) (số ngày đến khi cai thở máy = 4.6 ± 1.6 ngày) so với nhóm chứng (7.2 ± 2.7, p = 0.014). Hoạt lực cải thiện rõ rệt ở nhóm dùng budesonide vào các ngày thứ 3 (p = 0.018) và thứ 5 (p = 0.011). Nồng độ CXCL-8 và IL-6 giảm vào ngày 3–5 sau khi bắt đầu dùng budesonide (p < 0.05).

Kết luận. Với các bệnh nhân COPD thở máy, khí dung budesonide có liên quan đến giảm nồng độ IL-6, CXCL8 và số lượng bạch cầu trung tínhtrong dịch rửa phế quản - phế nang cũng như cải thiện thông khí cơ học và tạo thuận lợi cho việc cai thở máy.

image(1).png


Danh mục: TT NCKH - ĐT - CĐT , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan