1. Bệnh viện ĐK tinh Điện Biên
 2. Bệnh viện ĐK tỉnh Cao Bằng
 3. Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh
 4. Bệnh viện ĐK tỉnh Vĩnh Phúc
 5. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An
 6. Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh
 7. Bệnh viện ĐK tỉnh Sơn La
 8. Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Giang
 9. Bệnh viện ĐK tỉnh Hưng Yên
 10. Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Cạn
 11. Bệnh viện C Thái Nguyên
 12. Bệnh viện ĐK trung tâm tỉnh Lạng Sơn
 13. Bệnh viện ĐK quốc tế Hải Phòng
 14. Bệnh viện ĐK Hà Đông, Hà Nội
 15. Bệnh viện ĐK tỉnh Gia Lai
 16. Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam