Giá trị chẩn đoán và dự báo nhiễm khuẩn huyết của procalcitonin đối với viêm phổi bệnh viện

1. Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, phó  khoa HSTC

2. Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Sheng Tao Yan, Li Chao Sun, Rui Lian, Yong Kang Tao, Hong Bo Zhang, Guoqiang Zhang

Mục tiêu. Chúng tôi đánh giá độ chính xác của procalcitonin (PCT) trong chẩn đoán phân biệt giữa nhóm bệnh nhân viêm phổi bệnh viện (NP) có nhiễm khuẩn huyếtdo vi khuẩn gram âm (GN) và nhóm do vi khuẩn gram dương (GP) và so sánh nồng độ PCT với chỉ số mức độ nặng viêm phổi  (PSI: pneumoniae severity index) trong dự báo tỷ lệ tử vong.

Phương pháp. Nghiên cứu hồi cứu các bệnh nhân NP có cấy máu dương tính từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2016. So sánh nồng độ PCT giữa nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn GN với nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn GP. Các biến số kết cục là tỷ lệ tử vong trong 28 ngày và 60 ngày.

Kết quả. Nồng độ PCT cao hơn ở nhóm nhiễm khuẩn GN so với nhóm nhiễm khuẩn GP. PCT có thể phân biệt giữa nhiễm khuẩn GN và GP với diện tích dưới đường cong AUC là 0.706. Tại điểm cutoff 5.4 ng/ml, độ đặc hiệu của nhiễm khuẩn GN là 80.3%. Diện tích dưới đường cong AUC cho tỷ lệ tử vong trong vòng 28 và 60 ngày với điểm PSI là 0.758 và 0.759, và với PCT là 0.620 và 0.634. Nồng độ PCT máu có giá trị dự báo kém hơn với tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân NP nhiễm khuẩn GN so với NP nhiễm khuẩn GP. Có mối tương quan có ý nghĩa giữa PCT và PSI, và mối tương quan đó chặt chẽ hơn ở các bệnh nhân NP nhiễm khuẩn GP so với ở các bệnh nhân NP nhiễm khuẩn GN.

Kết luận. PCT có thể phân biệt nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn GN và GP ở các bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Tuy nhiên, nồng độ PCT ít có giá trị dự báo tỷ lệ tử vong so với chỉ số PSI

image(2).png


Danh mục: TT NCKH - ĐT - CĐT , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan