Khoảng trống anion trong máu dự đoán nồng độ lactate kém nhưng có thể được sử dụng để xác định các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết có nguy cơ tử vong: Một nghiên cứu thuần tập

Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC,  

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Nicholas M. Mohr, MD, MS, J. Priyanka Vakkalanka, ScM, Brett A. Faine, PharmD, MS, Brian Skow, MD,Karisa K. Harland, PhD, MPH, Ryan Dick-Perez, DO, Brian M. Fuller, MD, MSCI,Azeemuddin Ahmed, MD, MBA, Steven Q. Simson, MD

Mục tiêu. (1) Kiểm tra liệu nồng độ bicarbonate máu hoặc khoảng trống anion có thể sử dụng để dự đoán nồng độ lactate máu tăng hoặc tỉ lệ tử vong của bệnh nhân trong khoa cấp cứu có nhiễm khuẩn huyết và (2) xác định các ngưỡng có thể dự báo tăng lactate và tỉ lệ tử vong.

Phương pháp. Nghiên cứu hồi cứu trên các bệnh nhân trưởng thành được điều trị nhiễm khuẩn huyết tại khoa cấp cứu bệnh viện trường đại học Midwestern (2010-2015). Trong mẫu thu được, 8 chuyên gia đã lựa chọn các ngưỡng dựa trên các đo lường khách quan để tối ưu hóa cho việc áp dụng trên lâm sàng. Test hiệu suất được báo cáo bằng cách sử dụng tỉ lệ likelihood (LR +/-) trong xác nhận đoàn hệ.

Kết quả. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu với 4169 bệnh nhân. Khoảng trống anion dự báo nồng độ lactate >2 tốt hơn so với bicarbonate máu [ROC AUC 0.680 so với 0.609], và khoảng trống anion dự báo lactate >4 tốt hơn là lactate >2 [ROC AUC 0.816 vs. 0.680]. Trong nghiên cứu thuần tập này, khoảng trống anion ≥20 mEq/L có LR+ cho lactate >2 là 3.670 (2.630–5.122), lactate > 4 là 7.019 (5.310–9.278), và cho tỉ lệ tử vong là 2.768 (1.922–3.986). Khoảng trống anion dự báo tỉ lệ tử vong tương đương với lactate > 2 [LR+ 2.768 vs. LR+ 2.09; LR- 0.823 vs. 0.447].
Kết luận. Khoảng trống anion và nồng độ bicarbonate trong máu ít có khả năng dự báo sự thay đổi nồng độ lactate và tỉ lệ tử vong. Trong bối cảnh hạn chế về trang thiết bị, khi không đo được nồng độ lactate, khoảng trống anion 20 mEq/L có thể được sử dụng để phân tầng nguy cơ các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết cần tiếp tục chăm sóc, nhưng lactate máu vẫn là marker sinh học được ưu tiên hơn

 

Hình ảnh :


Danh mục: TT NCKH - ĐT - CĐT , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan