Ảnh hưởng của rung nhĩ mới khởi phát kéo dài trên tỷ lệ tử vong và đột quỵ ở các bệnh nhân nặng: một nghiên cứu thuần tập hồi cứu

Tác giả. Takuo Yoshida, Shigehiko Uchino, Taisuke Yokota, Tomoko Fujii, Shoichi Uezono, Masanori Takinami

 

+ Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC

+ Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Mục tiêu. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của rung nhĩ (AF) mới khởi phát kéo dài với tỷ lệ tử vong và đột quỵ ở các bệnh nhân nặng không phẫu thuật tim. Công cụ và phương pháp. Đây là nghiên cứu thuần tập hồi cứu trên nhóm bệnh nhân không phẫu thuật tim có AF mới khởi phát tại một đơn vị hồi sức tích cực đa khoa. Chúng tôi so sánh nhóm bệnh nhân vẫn còn AF với nhóm bệnh nhân hồi phục nhịp xoang (SR) tại thời điểm 6h sau khởi phát AF và tiến hành phân tích hồi quy đa biến với tỷ lệ tử vong trong viện. Chúng tôi cũng đánh giá ảnh hưởng của tổng thời gian rung nhĩ trong vòng 48 giờ đầu lên các kết cục trong viện. Kết quả. Rung nhĩ mới khởi phát xuất hiện ở 151 trong số 1718 bệnh nhân (9%). Các bệnh nhân có AF kéo dài sau 6h (34% trong số 151 bệnh nhân) có tỷ lệ tử vong tại viện cao hơn bệnh nhân hồi phục nhịp xoang trong 6h (37% so với 20%, p = 0.033). Phân tích hồi quy đa biến đã xác định được mối tương quan giữa AF tại thời điểm 6h và tỷ lệ tử vong tại viện (OR: 3.14; 95% CI: 1.28 – 7.69; p = 0.012). Các bệnh nhân có thời gian AF càng kéo dài thì có tỷ lệ tử vong tại viện (p = 0.043) và tỷ lệ đột quỵ thiếu máu não tại viện (p = 0.041) càng cao.

Kết luận. Rung nhĩ mới khởi phát kéo dài có liên quan đến các kết cục xấu trên lâm sàng.

image(9).png

 


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan