Apixaban trong điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch liên quan đến ung thư

Người dịch: BS. Đào Xuân Dũng, khoa Hồi sức tích cực

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tổng quan. Các hướng dẫn gần đây khuyến cáo cân nhắc việc sử dụng edoxaban hoặc rivaroxaban đường uống để điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở các bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, lợi ích của các thuốc uống này bị hạn chế do làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng thuốc. Phương pháp.Đây là một thử nghiệm đa quốc gia, ngẫu nhiên, do các nhà điều tra khởi xướng, nhãn mở, không thua kém, với xét kết cục trung tâm mù. Chúng tôi đã tuyển bệnh ngẫu nhiên các bệnh nhân mắc ung thư có triệu chứng hoặc bị huyết khối tĩnh mạch sâu cấp tính hoặc thuyên tắc phổi để dùng thuốc apixaban đường uống (với liều 10 mg hai lần mỗi ngày trong 7 ngày đầu tiên, sau đó là 5 mg hai lần mỗi ngày) hoặc dalteparin tiêm dưới da (với liều 200 IU/kg một lần mỗi ngày trong tháng đầu tiên, tiếp theo là 150 IU/kg một lần mỗi ngày). Các phương pháp điều trị được thực hiện trong 6 tháng. Kết cục chính được xác nhận khách quan là huyết khối tĩnh mạch tái phát trong thời gian thử nghiệm. Kết cục an toàn chính là chảy máu lớn.Kết quả.Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát đã xảy ra ở 32 trong số 576 bệnh nhân (5,6%) trong nhóm apixaban và 46 trong số 579 bệnh nhân (7,9%) trong nhóm dalteparin (tỷ lệ rủi ro, 0,63; khoảng tin cậy 95% [CI], 0,37 đến 1,07; P <0,001 đối với mức độ không thua kém). Chảy máu lớn đã xảy ra ở 22 bệnh nhân (3,8%) trong nhóm apixaban và 23 bệnh nhân (4,0%) trong nhóm dalteparin (tỷ lệ rủi ro, 0,82; 95% CI, 0,40 đến 1,69; P = 0,60).Kết luận.Apixaban đường uống không hề thua kém dalteparin  tiêm dưới da trong điều trị huyết khối tĩnh mạch liên quan đến ung thư và không làm tăng nguy cơ chảy máu lớn.

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915103?query=RES

Hình ảnh:


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan