Bệnh thận mạn sau tổn thương thận cấp do dùng colistin truyền tĩnh mạch ở các bệnh nhân sống sót sau nhiễm khuẩn nặng: một nghiên cứu thuần tập so sánh

Mục tiêu. Việc sử dụng colistin cho các trường hợp nhiễm khuẩn đa kháng thuốc (MDR) đã dẫn đến tăng tổn thương thận cấp (AKI) có liên quan colistin. Tuy nhiên, thông tin về tiên lượng xa của bệnh thận còn ít. Chúng tôi hướng đến xác định các yếu tố dự báo bệnh thận mạn tính (CKD) ở các bệnh nhân sống sót sau nhiễm khuẩn MDR có AKI liên quan đến colistin. Phương pháp. Nghiên cứu hồi cứu nhóm bệnh nhân AKI liên quan đến colistin đượcso sánh với nhóm chứng (các bệnh nhân sống sót sau nhiễm khuẩn nặng tiến triển đến AKI phù hợp về tuổi, giới,tiểu đường, có dùng vancomycin và có kết quả chức năng thận ban đầu). Kết cục ban đầu là sự tiến triển thành CKD sau 6 tháng theo dõi. Kết quả. Từ 2011 đến 2015, 122 bệnh nhân nhiễm khuẩn MDR có dùng colistin. Trong số 72 bệnh nhân sống, 29 (40%) bị AKI liên quan với colistin. Sau 6 tháng, 22 trong số 29 BN (75%) tiến triển thành CKD (G3 trong 21/22) so với 16 (27%) trong nhóm chứng 58 bệnh nhân (P< 0.001). Các yếu tố tiên lượng độc lập tiến triển CKD là sử dụng colistin (OR: 8.86; 95% CI: 2.8 – 27.8) và tuổi (OR: 1.04, 95% CI: 1.01 – 1.07). Trong số bệnh nhân dùng colistin, tổng liều colistin > 5g là yếu tố tiên lượng độc lập thành CKD (OR: 14.1, 95% CI: 2.6 – 75.7).Kết luận. AKI liên quan với colistin có nguy cơ cao tiến triển thành CKD về sau, và do đó, các bệnh nhân này nên được theo dõi chặt chẽ.


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan