Phẫu thuật cầu nối chủ vành có và không có thao tác trên động mạch chủ lên

Mục tiêu: Một phân tích gộp hệ thống được thực hiện nhằm so sánh kết quả sau mổ giữa tất cả các kỹ thuật làm cầu nối chủ vành, bao gồm phẫu thuật chủ vành không thao tác vào động mạch chủ và không chạy máy tim phổi nhân tạo(anOPCABG), phẫu thuật chủ vành không chạy máy tim phổi nhân tạo với thiết bị hỗ trợcầm máu miệng nối gần (Heartstring) không kẹp clamp(OPCABG-HS), phẫu thuật chủ vành không chạy máy tim phổi nhân tạo với kẹp clamp bán phần(OPCABG-PC), và phẫu thuật chủ vành truyền thống chạy máy tim phổi nhân tạo với clamp cặp động mạch chủ (CABG).

Phương pháp: Một nghiên cứu hệ thống từ 6 cơ sở dữ liệu điện tử đã được thực hiện để đồng nhất tất cả các báo cáo kết quả của các phẫu thuật trên.

Các nghiên cứu báo cáo kết cục chính, tỷ lệ đột quỵ 30 ngày sau mổ, được đưa vào hệ thống phân tích gộp Bayesian.

Kết quả: Phân tích 13 nghiên cứu với 37,720 bệnh nhân.

Tại thời điểm ban đầu, nhóm bệnh nhân anOPCABG có tiền sử đột quy cao hơn nhóm bệnh nhân OPCABG-PC (7.4% với 6.5%; p = 0.02) và CABG (7.4% với 3.2%; p = 0.001).

AnOPCABG là phương pháp hiệu quả nhất làm giảm nguy cơđột quỵ sau mổ(–78% với CABG, khoảng tin cậy 95%(CI): 0.14 đến 0.33; –66% với OPCABG-PC, 95% CI: 0.22 đến 0.52;–52% với OPCABG-HS, 95% CI: 0.27 đến 0.86); tỷ lệ tử vong(–50% với CABG,95% CI: 0.35 đến 0.70;–40% với OPCABG-HS, 95% CI: 0.38 đến 0.94); suy thận (–53% với CABG, 95% CI: 0.31 đến 0.68);biến chứng chảy máu (–48% với OPCABG-HS, 95% CI: từ 0.31 đến 0.87;–36% với CABG, 95% CI: 0.42 đến 0.95);rung nhĩ (-34% với OPCABG-HS, 95% CI: 0.49 đến 0.89; –29% với CABG, 95% CI:0.55 đến 0.87; –20% với OPCABG-PC, 95% CI: 0.68 đến 0.97), rút ngắn  thời gian nằm hồi sức tích cực sau mổ (–13.3 giờ; 95% CI: từ –19.32 đến –7.26; p<0.0001).

Kết luận: Tránh thao tác trên động mạch chủ trong anOPCABG có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ sau mổ, đặc biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ đột quy cao. Hơn nữa, việc không sử dụng máy tim phổi nhân tạo có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm, suy thận, rung nhĩ , chảy máu và thời gian nằm hồi sức tích cực.

Đọc thêm: J Am Coll Cardiol 2017;69:924–36.


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận