Sử dụng axit béo omega-3 cải thiện chức năng nội mạc và độ cứng của động mạch

Mục đích của nghiên cứu này: nhằm so sánh hiệu quả của omega-3 với ciprofibrate lên cấu trúc và chức năng mạch ở những bệnh nhân tăng huyết áp với triglyceridemáu cao có nguy cơ tim mạch cao và thấp.

Kết quả: 29 người trưởng thành có triglycerid từ 150–499 mg/dL được lựa chọn ngẫu nhiên và chia thành nhóm có nguy cơ tim mạch thấp (<7.5%) và nhóm có nguy cơ tim mạch cao (³7.5%) để sử dụng axit béo omega-3 hàm lượng 1800 mg/d hoặc ciprofirat 100mg/d trong 12 tuần.

Việc điều trị đã chuyển hướng sau 8 tuần. Đánh giá lâm sàng và kiểm tra mạch máu được thực hiện trước và sau khi can thiệp. Huyết áp thì tâm thu ở ngoại biên (từ 131 ± 3 xuống 125 ± 3 mm Hg,P < .05) và huyết áp thì tâm thu ở động mạch chủ (từ 124 ± 3 xuống 118 ± 2 mg/dL, P < .05)đã giảm bởi thuốc ciprofibrate ở những bệnh nhân có nguy cơ thấp. Ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, vận tốc mạch sóng đã giảm (từ 10.4 ± 0.4 xuống 9.4 ± 0.3 m/s, P < .05) và sự giãn nở gián tiếp của dòng chảy tăng (từ 11.1 ± 1.6 lên 3.5 ± 1.2%, P < .05) bởi omega -3.

Kết luận: omega-3 đã cải thiện độ cứng của động mạch và chức năng nội mạc, chỉ ra hiệu quả có lợi của liệu pháp này với sự lão hóa của mạch máu ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.

J Am Soc Hypertens 2017;11(1):10–19.  2016 American Society of Hypertension. All rights reserved.


Danh mục: Bài viết chuyên đề

Bình luận