Các chỉ số Doppler tim qua thành ngực giúp phát hiện chính xác rối loạn chức năng van hai lá sinh học

Cơ sở. 

Phát hiện rối loạn chức năng van hai lá sinh học bằng siêu âm tim qua thành ngực gặp nhiều khó khăn do bóng âm của dòng hở và chênh áp dòng chảy qua van hai lá có giới hạn bình thường rộng. 

Một số nghiên cứu đánh giá van hai lá nhân tạo cơ học cho thấy vai trò của các chỉ số siêu âm Doppler tim qua thành ngực như vận tốc đỉnh dòng chảy qua van hai lá ở đầu thì tâm trương (sóng E), thời gian bán giảm áp lực (PHT), và tỉ lệ giữa tích phân dòng chảy qua van hai lá và tích phân dòng chảy qua đường ra thất trái (VTI van hai lá / VTI đường ra thất trái) trong chẩn đoán rối loại chức năng van nhân tạo. 

Khả năng áp dụng cũng như giá trị bình thường và bệnh lý của các chỉ số này còn chưa được xác định rõ trong trường hợp van hai lá nhân tạo sinh học. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá độ chính xác và giới hạn bình thường của các thông số  thu thập thường qui bằng siêu âm Doppler tim qua thành ngực trong đánh giá chức năng van hai lá nhân tạo sinh học.
 

Phương pháp. 

Tổng cộng có 135 bệnh nhân mang van hai lá nhân tạo sinh học với tình trạng lâm sàng ổn định được siêu âm tim qua thành ngực và thực quản trong thời gian nghiên cứu 6 tháng và được đánh giá hồi cứu dữ liệu siêu âm tim thực hiện trong 11 năm trước đó. Dựa trên kết quả siêu âm tim qua thực quản, các bệnh nhân được chia thành nhóm chức năng van bình thường (n=81), hở van (n=44), hẹp van (n=10) để xử lí thống kê các chỉ số siêu âm tim qua thành ngực. 

Phân tích đơn biến và đa biến được áp dụng để xác định các chỉ số Doppler nào có thể phát hiện được rối loạn chức năng van. Sau đó thiết lập đường cong R.O.C để xác định giá trị ngưỡng bình thường thích hợp
 

Kết quả. 

-Tỉ lệ VTI van hai lá/VTI đường ra thất trái là chỉ số siêu âm Doppler chính xác nhất để phát hiện rối loạn chức năng van,  tỉ lệ này > 2.5 cho độ nhạy 100% và độ đặc hiệu  95%. 
-Vận tốc sóng E >1.9 m/s cũng có giá trị chẩn đoán tuy độ chính xác kém hơn (độ nhạy 93%, độ đặc hiệu 72%). 
-Thời gian bán giảm áp lực PHT >170ms  có độ đặc hiệu và độ nhạy đều là 100% trong chẩn đoán hẹp nặng van hai lá nhân tạo sinh học (mặc dầu chỉ số này không phân biệt được giữa hở van với chức năng van bình thường).

Kết luận. 

Nghiên cứu này cho thấy rằng các chỉ số siêu âm Doppler qua thành ngực giúp phát hiện chính xác rối loạn chức năng van nhân tạo sinh học. Các chỉ số này, đặc biệt là tỉ lệ VTI van hai lá / VTI đường ra thất trái > 2.5 có độ nhạy cao để sàng lọc bệnh nhân cần khảo sát bằng kĩ thuật xâm nhập hơn như siêu âm tim qua thực quản.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan