Các kết cục 1 năm sau can thiệp mạch vành qua da ở bệnh nhân sốc tim

Người dịch: ThS. Lê Văn Thực, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Holger Thiele, M.D., Ibrahim Akin, M.D., Marcus Sandri, M.D., Suzanne de Waha-Thiele, M.D., Roza Meyer-Saraei, Ph.D., Georg Fuernau, M.D., Ingo Eitel, M.D., Peter Nordbeck, M.D., Tobias Geisler, M.D., Ulf Landmesser, M.D., Carsten Skurk, M.D., Andreas Fach, M.D.,

Tổng quan. Ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, sốc tim và bệnh nhiều nhánh động mạch vành, nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào hoặc nguy cơ suy thận nặng cần liệu pháp thay thế thận trong 30 ngày được phát hiện là thấp hơn ở nhóm bệnh nhân được can thiệp động mạch vành qua da (PCI) chỉ tại nhánh động mạch vành thủ phạm so với ở nhóm bệnh nhân được PCI cùng lúc nhiều nhánh đông mạch vành. Chúng tôi đã đánh giá kết cục lâm sàng sau 1 năm.

Phương pháp. Chúng tôi phân nhóm ngẫu nhiên 706 bệnh nhân vào nhóm chỉ can thiệp PCI nhánh động mạch vành thủ phạm hoặc nhóm PCI cùng lúc nhiều nhánh đông mạch vành. Các kết quả tiên phát là tử vong hoặc cần điều trị thay thế thận trong 30 ngày đã được báo cáo trước đó. Các kết cục thứ phát sau 1 năm bao gồm tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, nhồi máu cơ tim tái phát, cần tái thông mạch vành lại, tái nhập viện do suy tim sung huyết, tử vong hoặc nhồi máu tái phát, và sự kết hợp của tử vong, nhồi máu cơ tim tái phát, hoặc tái nhập viện do suy tim.

Kết quả. Như đã báo cáo từ trước, trong 30 ngày, kết cục tiên phát xảy ra ở 45.9% bệnh nhân ở nhóm chỉ PCI nhánh mach vành thủ phạm và 55.4% ở nhóm làm PCI nhiều nhánh mạch vành cùng lúc (P=0.01). Sau 1 năm, tử vong xảy ra ở 172/344 (50%) bệnh nhân ở nhóm chỉ can thiệp PCI động mạch vành thủ phạm và 194/341 (56.9%) bệnh nhân ở nhóm can thiệp PCI nhiều nhánh mạch vành cùng lúc (relative risk, 0.88; 95%CI, 0.76 - 1.01). Tỉ lệ nhồi máu cơ tim tái phát là 1.7% ở nhóm PCI động mạch vành thủ phạm và 2.1% ở nhóm PCI nhiều nhánh mạch vành cùng lúc (relative risk, 0.85; 95% CI, 0.29 - 2.50), và tỉ lệ tử vong hoặc nhồi máu tái phát lần lượt là 50.9% và 58.4% (relative risk, 0.87; 95% CI, 0.76 - 1.00). Tỉ lệ tái thông mạch vành lặp lại xảy ra nhiều hơn ở nhóm chỉ can thiệp mạch PCI mạch vành thủ phạm so với nhóm PCI nhiều nhánh mạch vành (32.4% bệnh nhân so với 9.4%; relative risk , 3.44; 95% CI, 2.39 - 4.95), tương tự như vậy với tỉ lệ tái nhập viện do suy tim (5.2% so với 1.2%; relative risk, 4.46; 95% CI, 1.53 - 13.04).

Kết luận. Trong số các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có sốc tim, nguy cơ tử vong hoặc cần điều trị thay thế thận trong 30 ngày thấp hơn ở nhóm chỉ can thiệp động mạch vành thủ phạm so với nhóm can thiệp PCI  nhiều nhánh mạch vành cùng lúc, và tỉ lệ tử vong không có sự khác biệt đáng kể giữa 2 nhóm tại thời điểm theo dõi sau 1 năm.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan