Chất đối kháng Ticagrelor dựa trên kháng thể ở những người tình nguyện khỏe mạnh

Link bài:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1901778?query=cardiology

Người dịch: BS Nguyễn Văn Thực

Tổng quan. Ticagrelor là một chất ức chế P2Y12 đường uống được sử dụng với aspirin để giảm nguy cơ những biến cố thiếu máu cục bộ ở những bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp  hoặc nhồi máu cơ tim trước đó. Chảy máu lớn tự phát và chảy máu liên quan đến các thủ thuật xâm lấn khẩn cấp là những mối quan tâm với ticagrelor, như với các thuốc kháng tiểu cầu khác. Tác dụng kháng tiểu cầu của ticagrelor không thể đảo ngược bằng việc truyền tiểu cầu. Một chất đảo ngược tác dụng nhanh sẽ là hữu ích.

Phương pháp. Trong thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với giả dược, giai đoạn 1 này, chúng tôi đã đánh giá PB2452 tiêm tĩnh mạch, một kháng thể đơn dòng liên kết với ticagrelor với ái lực cao, như một tác nhân đảo ngược ticagrelor. Chúng tôi đã đánh giá chức năng tiểu cầu ở những người tình nguyện khỏe mạnh trước và sau 48 giờ tiền xử lý ticagrelor và một lần nữa sau khi dùng PB2452 hoặc giả dược. Chức năng tiểu cầu được đánh giá bằng cách sử dụng phép đo tổng hợp truyền ánh sáng, xét nghiệm phản ứng tiểu cầu P2Y12 và xét nghiệm phosphoprotein kích thích giãn mạch.

Kết quả. Trong 64 người tình nguyện được phân ngẫu nhiên, 48 người được chỉ định dùng PB2452 và 16 người được nhận giả dược. Sau 48 giờ tiền xử lý ticagrelor, sự kết tập tiểu cầu đã bị ức chế khoảng 80%. PB2452 được dùng ở dạng tiêm tĩnh mạch ban đầu sau đó truyền kéo dài (8, 12 hoặc 16 giờ) là có liên quan đến sự gia tăng có ý nghĩa chức năng tiểu cầu so với giả dược, được đo lường bằng nhiều xét nghiệm. Sự đảo ngược Ticagrelor xảy ra trong vòng 5 phút sau khi bắt đầu PB2452 và được duy trì trong hơn 20 giờ (P <0,001 sau khi điều chỉnh Bonferroni qua tất cả các thời điểm cho tất cả các xét nghiệm). Không có bằng chứng về sự bùng phát trở lại trong hoạt động tiểu cầu sau khi ngừng thuốc. Các biến cố bất lợi liên quan đến thuốc thử nghiệm bị giới hạn chủ yếu ở các vấn đề liên quan đến vị trí tiêm truyền.

Kết luận. Ở những người tình nguyện khỏe mạnh, việc dùng PB2452, một tác nhân đối kháng ticagrelor cụ thể, đã cung cấp sự đảo ngược ngay lập tức và bền vững tác dụng kháng tiểu cầu của ticagrelor, được đo lường bằng nhiều xét nghiệm

 


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan