Bệnh tim mạch, sát thủ số một trên toàn cầu

Mục tiêu: Chương trình GBD (Global Burden of Disease – Gánh nặng bệnh tật toàn cầu) năm 2015 đã nghiên cứu số liệu tổng hợp về tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ tử vong để đưa ra những ước tính thống nhất, cập nhật về gánh nặng bệnh tim mạch.

Phương pháp: Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch được ước tính từ số liệu người sống và số liệu tử vong qua báo cáo. Tỷ lệ hiện mắc bệnh tim mạch được ước tính bằng cách sử dụng phần mềm mô hình hóa và số liệu từ các cuộc điều tra y tế, các nghiên cứu thuần tập, số liệu quản lý hệ thống y tế và báo cáo. Những năm đã sống với tình trạng khuyết tật (years lived with disability -YLD) được ước tính bằng cách nhân tỷ lệ hiện mắc bệnh với tỷ trọng của sự khuyết tật. Số năm sống bị mất (years of life lost-YLL) được ước tính bằng cách nhân số trường hợp tử vong do bệnh tim mạch theo tuổi cụ thể với tuổi thọ tham chiếu. Chỉ số nhân khẩu học xã hội (sociodemographic index-SDI) được thiết kế cho từng khu vực dựa trên thu nhập bình quân đầu người, trình độ học vấn và khả năng sinh sản.

Kết quả: Năm 2015, đã có khoảng 422,7 triệu trường hợp mắc bệnh tim mạch (khoảng không chắc chắn95%: 415,53 đến 427,87 triệu trường hợp) và 17,92 triệu người tử vong do bệnh tim mạch (Khoảng không chắc chắn 95%: 17,59 đến 18,28 triệu ca tử vong do bệnh tim mạch). Giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở độ tuổi chuẩn hoá đã xảy ra trong khoảng từ 1990 đến 2015 ở tất cả các quốc gia có thu nhập cao và một số quốc gia có thu nhập trung bình. Bệnh tim thiếu máu cục bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh tim mạch trên toàn cầu, cũng như trong từng khu vực trên thế giới, tiếp theo là đột quỵ. Khi chỉ số nhân khẩu học xã hội tăng hơn 0,25, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch cao nhất đã chuyển từ phụ nữ sang nam giới. Tử vong do bệnh tim mạch giảm mạnh với cả hai giới ở những quốc gia có chỉ số nhân khẩu học xã hội > 0,75.

Kết luận:Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân chính gây ra tổn hại sức khoẻ cho tất cả các khu vực trên thế giới. Thay đổi về nhân khẩu học trong 25 năm qua đã liên quan đến sự suy giảm mạnh mẽ bệnh tim mạch ở các vùng có SDI rất cao, nhưng lại chỉ giảm dần hoặc không thay đổi ở hầu hết các khu vực. Các cập nhật trong tương lai của chương trình nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD) có thể được sử dụng để hướng dẫn các nhà lập chính sách tập trung vào việc giảm gánh nặng tổng thể của bệnh không lây nhiễm và đạt được các mục tiêu sức khoẻ toàn cầu cụ thể đối với bệnh tim mạch.

Đọc thêmhttp://www.onlinejacc.org/content/early/2017/05/15/j.jacc.2017.04.052?_ga=2.53931627.2100867314.1495064619-1702692084.1473672156&sso=1&sso_redirect_count=2&access_token=


Danh mục: Đề tài

Bình luận