Giảm vận động lá van sau khi thay van động mạch chủ qua đường ống thông

Người dịch: BS. Đào Xuân Dũng, khoa Hồi sức tích cực

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tổng quan.Dày và giảm vận động van động mạch chủ sinh học dưới lâm sàng đã được ghi nhận bằng chụp cắt lớp vi tính 4 chiều (CT).   Chúng ta còn chưa rõ liệu thuốc chống đông có thể làm giảm các hiện tượng này sau khi thay van động mạch chủ qua đường ống thông (transcatheter aortic-valve replacement -TAVR) hay không. Phương pháp.Trong một nghiên cứu nhánh của một thử nghiệm ngẫu nhiên lớn, chúng tôi đã tuyển bệnh ngẫu nhiên các bệnh nhân đã trải qua TAVR thành công và không có chỉ định chống đông lâu dài cho chiến lược chống huyết khối dựa trên Rivaroxaban (Rivaroxaban [10 mg] cộng với aspirin [75 đến 100 mg ] một lần mỗi ngày) hoặc chiến lược dựa trên kháng tiểu cầu (clopidogrel [75 mg] cộng với aspirin [75 đến 100 mg] một lần mỗi ngày). Bệnh nhân được đánh giá bằng CT bốn chiều ở mức trung bình (± SD) là 90 ± 15 ngày sau khi phân ngẫu nhiên. Điểm cuối chính là tỷ lệ bệnh nhân có ít nhất một lá van sinh học có giảm vận động độ 3 hoặc nhiều hơn (nghĩa là, liên quan đến> 50% lá van). Độ dày lá van cũng được đánh giá.Các kết quả. Tổng cộng có 231 bệnh nhân đã được tuyển vào nghiên cứu. Ít nhất một lá van có giảm vận động độ 3 hoặc cao hơn đã được phát hiện ở 2 trong số 97 bệnh nhân (2,1%) được làm CT trong nhóm Rivaroxaban, so với 11 trên 101 (10,9%) trong nhóm kháng tiểu cầu (chênh lệch, −8,8 điểm phần trăm; khoảng tin cậy 95% [CI], −16,5 đến −1,9; P = 0,01). Sự dày lên của ít nhất một lá van đã được quan sát thấy ở 12 trên 97 bệnh nhân (12,4%) trong nhóm Rivaroxaban và 33 trong 102 (32,4%) trong nhóm kháng tiểu cầu (chênh lệch, −20,0 điểm phần trăm; 95% CI, −30,9 đến - 8,5). Trong thử nghiệm chính, nguy cơ tử vong hoặc biến cố thuyên tắc huyết khối và nguy cơ đe dọa tính mạng, tàn tật hoặc chảy máu lớn ở nhóm Rivaroxaban là cao hơn (tỷ lệ rủi ro lần lượt là 1,35 và 1,50).Kết luận.Trong một nghiên cứu nhánh của thử nghiệm liên quan đến các bệnh nhân không có chỉ định điều trị chống đông trong thời gian dài đã trải qua TAVR thành công, một chiến lược chống huyết khối dựa trên Rivaroxaban đã có hiệu quả hơn so với chiến lược dựa trên kháng tiểu cầu trong phòng ngừa các bất thường di động lá van dưới lâm sàng. Tuy nhiên, trong thử nghiệm chính, chiến lược dựa trên Rivaroxaban có liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc biến chứng thuyên tắc huyết khối cao hơn và nguy cơ chảy máu cao hơn so với chiến lược dựa trên kháng tiểu cầu.


Link bài: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1911426


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan