Giá trị của thang điểm ProVent (Prognosis for Prolonged ventilation) ở các bệnh nhân thở máy 14 ngày

Mục tiêu. Đánh giá việc thực hiện thang điểm ProVent-14 ở các bệnh nhân đang thông khí nhân tạo kéo dài (PMV). Công cụ và phương pháp. Số liệu được thu thập từ 366 bệnh nhân thông khí nhân tạo (MV) ít nhất 14 ngày từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2015 tại một bệnh viện của trường đại học ở Hàn Quốc. Thang điểm ProVent-14 được đánh giá với 6 biến số chuẩn. Khả năng phân biệt được đánh giá bằng diện tích dưới đường cong ROC. Ước tính của Biểu đồ Kaplan-Meier được phân tầng theo thang điểm ProVent-14 để dự báo tỷ lệ sống1 năm.

Kết quả. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 62 tuổi (50 – 72 tuổi); 65% là nam giới, bệnh nhân nội khoa chiếm 65%. Tỷ lệ tử vong tại thời điểm 1 năm là 43%. Các điểm ProVent 14 dao động từ 0 đến ≥ 4 với tỷ lệ tử vong tại thời điểm 1 năm tương ứng là 7%, 22%, 41% và 75% (test log – rank, P< 0.001). Diện tích dưới đường cong ROC của thang điểm ProVent-14 dự báo tử vong sau 1 năm là 0.74 (95% CI: 0.69 – 0.78). Kết luận. Thang điểm ProVent-14 xác định chính xác các bệnh nhân đang PMV với nguy cơ tử vong cao trong vòng 1 năm. Cần có các nghiên cứu tiếp theo với cỡ mẫu lớn hơn.

Chú thích: Cách tính điểm ProVent-14: tuổi ≥ 65 (+2đ), tuổi 50 – 64 (+1đ), tiểu cầu < 100 G/l (+1đ), thuốc vận mạch (+1đ), lọc máu (+1đ), không do chấn thương (+1đ).


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan