Giá trị dự đoán và tiên lượng biến cố suy tim ở các bệnh nhân rung nhĩ

Tóm tắt. Mục đích của nghiên cứu này là xác định các yếu tố  dự đoán lâm sàng chính của suy tim mới mắc và hiệu quả tiên lượng về kết cục lâu dài ở những bệnh nhân ở cộng đồng đã được chẩn đoán rung nhĩ.

Tổng quan. Rung nhĩ liên quan với tăng nguy cơ suy tim. Tuy nhiên trong dân số đối tượng này ít được tập trung phân tầng nguy cơ để dự phòng suy tim.

Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu bao gồm các bệnh nhân rung nhĩ không có suy tim tại thời điểm ban đầu tập hợp trong hệ thống ORBIT-AF (Outcomes Registry for Informed Treatment of Atrial Fibrillation). Mô hình phân tích hồi quy Cox hiệu chỉnh đa biến độc lập được sử dụng để tìm ra các yếu tố dự đoán chính của tỉ lệ mới mắc suy tim và xác định mối nguy cơ liên quan của các biến cố lâm sàng chính.

Kết quả. Nghiên cứu bao gồm 6545 bệnh nhân có rung nhĩ từ 173 nơi tham gia nghiên cứu. Tỉ lệ suy tim mới mắc đã xuất hiện ở 236 người tham gia (3.6%) trong hơn 2 năm theo dõi. Phân suất tống máu (EF) bảo tồn (>40%) gặp ở 64%, giảm (≤40%) gặp ở 13.5 % và khuyết ở 22.5%. Trong phân tích đa biến các yếu tố nguy cơ kinh điển của suy tim (tuổi, bệnh động mạch vành, rối lọan chức năng thận, bệnh van tim), biểu hiện rung nhĩ mạn tính (tỉ suất nguy cơ [HR]: 1.60 [khoảng tin cậy 95% (CI): 1.18 tới 2.16]; Nhóm tham chiếu: rung nhĩ kịch phát) và tăng nhịp tim ở thời điểm ban đầu (HR: 1.07 [95% CI: 1.02 tới 1.13] cho mỗi 5 nhịp tim/phút cao hơn) là có mối liên quan độc lập với biến cố có suy tim. Biến cố suy tim ở những bệnh nhân rung nhĩ có liên  quan độc lập với tăng tỉ lệ tử vong, nhập viện vì mọi nguyên nhân và các biến cố chảy máu.

Kết luận. Biến cố suy tim ở những bệnh nhân rung nhĩ là khá thường gặp, phần lớn là suy tim EF bảo tồn và có liên quan với những kết cục tồi về sau. Các yếu tố suy tim kinh điển, loại rung nhĩ, và nhịp tim nền là các yếu tố tiên đoán lâm sàng độc lập của biến cố mắc suy tim. (J Am Coll Cardiol HF 2017;5:44–52) © 2017 by the American College of Cardiology Foundation).


Danh mục: Nghiên cứu khoa học

Bình luận
Bài viết liên quan