Giảm Lipoprotein (a) ở những người mắc bệnh tim mạch

Người dịch: BS. Đào Xuân Dũng, khoa Hồi sức tích cực

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tổng quan.Nồng độ lipoprotein (a) được xác định về mặt di truyền và khi tăng cao là yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch và hẹp động mạch chủ. Hiện tại chưa có liệu pháp dược lý nào được phê duyệt để giảm mức lipoprotein (a).Phương pháp.Chúng tôi đã tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, kiểm soát có đối chứng bao gồm 286 bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và sàng lọc mức lipoprotein (a) ít nhất 60 mg/dL (150nmol/L). Bệnh nhân được điều trị bằng oligonucleotide hướng đích đến tế bào gan AKCEA-APO (a) - LRx, được gọi ở đây là APO (a) - LRx (20, 40 hoặc 60 mg mỗi 4 tuần, 20 mg mỗi 2 tuần, hoặc 20 mg mỗi tuần ), hoặc giả dược là nước muối tiêm dưới da trong 6 đến 12 tháng. Mức lipoprotein (a) được đo bằng xét nghiệm độc lập đơn dạng. Điểm kết thúc chính là phần trăm thay đổi mức độ lipoprotein (a) từ đường cơ sở đến tháng thứ 6 tiếp xúc (tuần 25 trong các nhóm nhận được liều hàng tháng và tuần 27 trong các nhóm nhận được liều thường xuyên hơn).Kết quả. Các mức lipoprotein cơ sở trung bình (a) trong sáu nhóm dao động từ 204,5 đến 246,6 nmol/L. Dùng APO (a) - LRx dẫn đến giảm nồng độ lipoprotein (a) phụ thuộc vào liều, với phần trăm giảm trung bình 35% với liều 20 mg mỗi 4 tuần, 56% với liều 40 mg mỗi 4 tuần, 58% với liều 20 mg mỗi 2 tuần, 72% với liều 60 mg mỗi 4 tuần và 80% với liều 20 mg mỗi tuần, so với 6% với giả dược (giá trị P để so sánh với giả dược nằm trong khoảng từ 0,003 đến <0,001). Không có sự khác biệt đáng kể giữa bất kỳ liều APO (a) - LRx và giả dược nào liên quan đến số lượng tiểu cầu, các thông số về gan và thận, hoặc các triệu chứng giống cúm. Các tác dụng phụ phổ biến nhất là phản ứng tại vị trí tiêm.

Kết luận. APO (a) - LRx làm giảm nồng độ lipoprotein (a) theo cách phụ thuộc vào liều ở những bệnh nhân bị tăng nồng độ lipoprotein (a) và có bệnh tim mạch.

Link bài: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1905239


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan