Hiệu quả của các báo động tổn thương thận cấp (AKI) điện tử trong hồi sức tích cực: Một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm quốc gia

Tác giả. Jennifer Holmes, MSc, Gethin Roberts, MD, John Geen, PhD, Alan Dodd, PhD, Nicholas M. Selby, MD,Andrew Lewington, MD, Gareth Scholey, MD, John D. Williams, MD, Aled O. Phillips, MD, Thay mặt cho nhóm quản lý suy thận cấp Welsh

Tổng quan. Các báo động AKI điện tử nêu bật lên sự thay đổi nồng độ creatinine huyết thanh so với mức nền của từng bệnh nhân. Mục tiêu của chúng tôi là xác địnhtất cả các báo động AKI và mô tả mối quan hệ giữa báo động AKI điện tử và kết cục của bệnh nhân AKI được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) trong nghiên cứu đa trung tâm quốc gia.

Phương pháp. Một nghiên cứu thuần tập tiến cứu được thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2016 thu thập dữ liệu về các báo động AKI điện tử.

Kết quả. 10% trong 47.090 trường hợp báo động AKI có liên quan tới nhập khoa ICU. Tỉ lệ tử vong trong vòng 90 ngày là 38.2%. Trong nghiên cứu tại ICU, 48.8% trường hợp được báo độngtrong ICU. 51.2% bệnh nhân được chuyển tới ICU trong vòng 7 ngày kể từ khi được báo động, trong đó 37.8% được báo động khi nằm trong viện (HA-AKI) và 62.2% được báo động trong cộng đồng (CA-AKI). Tỉ lệ tử vong của nhóm được chuyển tới ICU sau khi có báo động cao hơn so với nhóm được báo độngtrong khoa ICU (p <
0.001) và tỉ lệ tử vong của nhóm HA-AKI (45.3%) cao hơn so với nhóm CA-AKI (39.5%) (35.0%, p = 0.01). Trong các bệnh nhân sống sót, tỉ lệ =bệnh nhân phục hồi chức năng thận ở nhóm HA-AKI(84.2%, p = 0.004) và CA-AKI (87.6%, p <0.001) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm bệnh nhân được báo độngtrong ICU (78.3%).

 

 

Kết luận

Nghiên cứu mô tả đặc điểm của tình trạng tổn thương thận cấp trong khoa ICU trên phạm vi toàn quốc, nhấn mạnh tỉ lệ AKI cao và ảnh hưởng của nó tới kết cục của bệnh nhân. Dữ liệu cũng gợi ý rằng trong nhóm các bệnh nhân AKI được điều trị tại ICU, có sự khác biệt đáng kể về biểu hiện và kết cục của những bệnh nhân được chuyển tới ICU sau khi được báo động AKI và những bệnh nhân phát hiện AKI trong khoa ICU. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các báo động AKI điện tử cung cấp một nguồn lực tập trung mà không dựa vào chẩn đoán lâm sàng AKI hoặc mã hóa, tạo ra một hệ thống dữ liệu lớn mạnh có thể được sử dụng để xác định tỉ lệ mắc và kết cục của AKI trong ICU.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan