Mối tương quan giữa phù phổi tổn thương với áp lực mao mạch phổi bít ước tính bằng siêu âm tim ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết mới được chẩn đoán

Mục tiêu. Siêu âm phổi là công cụ đơn giản và chính xác để xác định phù phổi. Hơn nữa, các áp lực đổ đầy thất trái (LVFP) có thể được đánh giá bằng siêu âm tim qua thành ngực (TTE) với tỷ lệ E/e. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mối tương quan giữa E/e và phù phổi được xác định bằng điểm siêu âm phổi đơn giản (LUS) ở các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết mới nhập viện. Công cụ và phương pháp nghiên cứu. Trong Nghiên cứu thuần tập quan sát tiến cứu này, lựa chọn các bệnh nhân người lớn bị nhiễm khuẩn huyết được nhập khoa cấp cứu của bệnh viện hạng 3. LUS đánh giá 4 kiểu khác nhau của phù phổi (từ thông khí bình thường đến đông đặc nhu mô phổi). Để so sánh phù phổi với LVFP, E/eđược tính ngay trước hoặc trong vòng 5 phút làm nghiệm pháp truyền dịch. Kết quả. 50 bệnh nhân được tuyển chọn trong vòng 3 tháng. LUS tương quan với chỉ số E/e(r = 0.58, P< 0.0001). LUS cũng tăng lên với các điểm tứ phân vị E/e(Q) (Q1: E/e≤ 4.49 (Q1: E/e4.49; Q2: 4.49 <E/e5.49; Q3: 5.49 <E/e7.11; Q4: >7.11; P =0.0003 cho Q1 và 4; 2 và 4); và LUS cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê ở các giá trị E/e bất thường(8)so với bình thường (< 8)(11.29 so với 8.49, P = 0.007) .

Kết luận. Với các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết mới nhập viện, phù phổi rõ ràng có tương quan với LVFP trước liệu pháp truyền dịch. Kết quả này có thể giúp cho các mục tiêu hồi sức dịch ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết trong tương lai


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan