Nuôi dưỡng đường tiêu hóa như là biện pháp dự phòng loét do stress ở các bệnh nhân nặng: một nghiên cứu thăm dò ngẫu nhiên có kiểm chứng

Tác giả. Karim El-Kersh, MD, Bilal Jalil, MD, Stephen A. McClave, MD, Rodrigo Cavallazzi, MD, Juan Guardiola, MD, Karen Guilkey, PT, DPT, Annuradha K. Persaud, MPH, Stephen P. Furmanek, MPH, MS,
Brian E. Guinn, MPH, Timothy L. Wiemken, PhD, Bashar Chihada Alhariri, MD, Scott P. Kellie, MD, Mohamed Saad, MD

Mục tiêu. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu xem liệu chỉ nuỗi dưỡng theo đường tiêu hóa sớm có hiệu quả trong dự phòng xuất huyết tiêu hóa liên quan với stress ở các bệnh nhân được thông khí nhân tạo hay không.

Công cụ và phương pháp. Nghiên cứu tiến cứu, mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng, thăm dòvới nhóm bệnh nhân thở máytại đơn vị hồi sức tích cực (ICU) của 2 bệnh viện trường. Nhóm được truyền pantoprazole kết hợp nuôi dưỡng sớm qua đường tiêu hóađược so sánh với nhóm sử dụng giả dược kết hợp nuôi dưỡng sớm qua đường tiêu hóa như là một cách dự phòng loét do stress. Tỷ lệ So sánh tỷ lệ xuất huyết tiêu hóarõ rệt trên lâm sàng ở hai nhóm.

Kết quả. 124 bệnh nhân được tuyển vào nghiên cứu. Sau khi loại trừ 22 bệnh nhân, 102 bệnh nhân được phân tích dữ liệu: 55 bệnh nhân trong nhóm điều trị, 47 bệnh nhân trong nhóm giả dược. 2 bệnh nhân (mỗi nhóm 1 bệnh nhân) có các dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa rõ (tỷ lệ chung 1.96%), và cả 2 bệnh nhân đều giảm > 3 điểm hematocrit trong vòng 24 giờ xuất hiện xuất huyết tiêu hóa rõ rệt. Không có sự khác biệt có ý nghĩ thống kê ở tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa rõ giữa hai nhóm (p = 0.99).

Kết luận: Chúng tôi không tìm thấy lợi ích của việc truyền pantoprazole khi kết hợp với nuôi dưỡng sớm qua đường tiêu hóa ở các bệnh nhân nặng phải thông khí nhân tạo. Cần có những nghiên cứu đánh giá thêm về việc dùng thuốc giảm tiết acid một cách thường quy ở các bệnh nhân nặng có thể nuôi dưỡng theo đường tiêu hóa.

image(6).png

 


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan