Thất bại khi thông khí không xâm nhập ở bệnh nhân viêm phổi ≥ 65 tuổi: vai trò của mức độ ho

Mục tiêu. Đánh giá mối tương quan giữa khả năng ho và kết cục trên lâm sàng ở các bệnh nhân lớn tuổi được thông khí không xâm nhập (NIV) vì suy hô hấp cấp do viêm phổi. Công cụ và phương pháp. Chúng tôi tuyển bệnh là các bệnh nhân ≥ 65 tuổi suy hô hấp cấp do viêm phổi. Ngay trước khi điều trị NIV, mức độ ho được đánh giá bằng thang điểm đo mức độ ho từ 0 đến 5. Các bệnh nhân độ 0 – 2 được xác định là ho yếu hoặc không có sức ho và các bệnh nhân độ 3 – 5 được xác định là có mức độ ho trung bình/tốt. Kết quả. Chúng tôi đã có được 349 bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Tỷ lệ ho yếu hoặc không có khả năng ho là 24% (84/349). Các bệnh nhân có mức độ ho trung bình/tốt có tỷ lệ thất bại trong NIV thấp hơn(92/265 [34.7%] so với 67/84 [79.8%], p < 0.01) và có tỉ lệ tử vong trong viện thấp hơn các bệnh nhân ho kém hoặc không có sức ho (85/265 [32.1%] so với 60/84 [71.4%], p < 0.01). Phân tích hồi quy đa biến, chúng tôi cũng thấy rằng ho yếu hoặc không có khả năng ho là yếu tố nguy cơ độc lập của thất bại trong NIV (OR = 13.83; 95% CI: 6.01 – 31.81) và tử vong trong viện (OR = 4.41; 95% CI: 2.49 – 7.81).

Kết luận. Với các bệnh nhân viêm phổi ≥ 65 tuổi, ho yếu hoặc không có khả năng ho liên quan với thất bại trong NIV và tử vong tại viện. NIV phải được sử dụng thận trọng trong các trường hợp này.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan