Tính An toàn và hiệu quả của axit Bempedoic trong làm giảm LDL cholesterol

Người dịch: ThS. Lê Văn Thực, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tổng quan. Các nghiên cứu ngắn hạn đã cho thấy rằng axit bempedoic, một chất ức chế ATP citrate lyase, làm giảm mức cholesterol lipoprotein trọng lượng phân tử thấp (LDL cholesterol). Còn thiếu các dữ liệu về sự an toàn và hiệu quả của điều trị bằng axit bempedoic trong các nghiên cứu dài hạn liên quan đến bệnh nhân tăng cholesterol máu đang được điều trị bằng statin theo khuyến cáo.
Phương pháp. Chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng liên quan đến các bệnh nhân mắc bệnh vữa động mạch, tăng cholesterol máu có tính chất gia đình dị hợp tử hoặc cả hai. Bệnh nhân phải có mức LDL cholesterol ít nhất 70 mg/dl trong khi họ đang được điều trị bằng statin liều tối đa có thể dung nạp được với có hoặc không có liệu pháp hạ lipid bổ sung. (Điều trị statin liều tối đa có thể dung nạp được định nghĩa là chế độ statin cường độ cao nhất mà bệnh nhân có thể duy trì, như được xác định bởi nhà nghiên cứu). Bệnh nhân được phân nhóm ngẫu nhiên theo tỷ lệ 2: 1 để dùng axit bempedoic hoặc giả dược. Kết cục chính là sự an toàn và kết cục thứ phát chính (kết cục hiệu quả chính) là phần trăm thay đổi mức LDL cholesterol ở tuần 12 trong 52 tuần theo dõi.

Kết quả. Thử nghiệm có sự tham gia của 2230 bệnh nhân, trong đó 1488 người được phân vào nhóm dùng axit bempedoic và 742 người vào nhóm dùng giả dược. Mức LDL cholesterol trung bình (± SD) ban đầu là 103,2 ± 29,4 mg/dl. Tỷ lệ các biến cố bất lợi (1167 trong số 1487 bệnh nhân [78,5%] trong nhóm axit bempedoic và 584 trong 742 [78,7%] trong nhóm giả dược) và các biến cố nghiêm trọng (216 bệnh nhân [14,5%] và 104 [14,0%], tương ứng với 2 nhóm) không có khác biệt đáng kể giữa hai nhóm trong giai đoạn can thiệp, nhưng tỷ lệ các biến cố bất lợi dẫn đến ngừng chế độ điều trị là cao hơn ở nhóm dùng axit bempedoic so với nhóm giả dược (162 bệnh nhân [10,9%] so với 53 bệnh nhân [ 7,1%]), cũng như tỷ lệ mắc bệnh gút (18 bệnh nhân [1,2%] so với 2 bệnh nhân [0,3%]). Vào tuần thứ 12, axit bempedoic đã làm giảm mức LDL cholesterol trung bình đến 19,2 mg/dl, thay đổi -16,5% so với mức nền (chênh lệch so với giả dược khi thay đổi so với mức nền, -18.1 điểm phần trăm; 95% CI, –20.0 đến –16.1; P <0,001). Các kết quả an toàn và hiệu quả là phù hợp, bất kể cường độ của liệu pháp statin nền.
Kết luận. Trong thử nghiệm kéo dài 52 tuần này, axit bempedoic được thêm vào liệu pháp statin dung nạp tối đa đã không làm tăng tỷ lệ mắc các biến cố bất lợi hơn so với giả dược và dẫn đến mức cholesterol LDL thấp hơn đáng kể.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan