Tổng quan tài liệu và phân tích gộp: Hiệu quả của dùng kháng sinh theo đường hô hấp trong phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở máy

Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC,  

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Frederico Castro Costa Póvoa, MD, Pablo Cardinal-Fernandez, MD, PhD, Israel Silva Maia, MD, Maycon Moura Reboredo, PhD, Bruno Valle Pinheiro, MD, PhD

Mục tiêu. chúng tôi đánh giá hiệu quả của sử dụng kháng sinh qua đường hô hấp để phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở máy (ventilator-associated pneumonia -VAP) ở các bệnh nhân thông khí cơ học (mechanically ventilated -MV).

Phương pháp. Chúng tôi tìm kiếm các bài báo cáo phù hợp về các thử nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của kháng sinh dự phòng qua đường hô hấp đến sự xuất hiện của VAP. Kết cục là tỷ lệ xuất hiện VAP ở các bệnh nhân MV.

Kết quả. Chúng tôi tìm được 6 thử nghiệm với 1158 bệnh nhân (632 người được sử dụng kháng sinh dự phòng). Phân tích gộp của chúng tôi cho thấy rằng sử dụng kháng sinh sự phòng qua đường hô hấp làm giảm tỷ lệ VAP so với nhóm dùng giả dược hoặc không dùng (OR 0.53; 95% CI 0.340.84). Tác dụng này thấy được khi kháng sinh được dùng qua đường khí dung (OR 0.46; 95% CI 0.220.97), nhưng không có giá trị khi dùng theo đường truyền nhỏ giọt trong khí quản (OR 0.57; 95% CI 0.281.15). Chúng tôi không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa khi so sánh giữa các nhóm về tỷ lệ tử vong trong đơn vị hồi sức tích cực (ICU) (OR 0.89; 95% CI 0.641.25). Kháng sinh dự phòng không ảnh hưởng đến sự xuất hiện VAP do các vi khuẩn đa kháng (MDR) (OR 0.67; 95% CI 0.172.62).

Kết luận. Kháng sinh dự phòng dùng theo đường hô hấp bằng khí dung làm giảm sự xuất hiện VAP, không ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tử vong tại ICU cũng như tỷ lệ VAP do vi khuẩn đa kháng.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan