Tổng quan tài liệu và phân tich gộp: Liệu pháp oxy lưu lượng cao cho các bệnh nhân suy giảm miễn dịch có suy hô hấp cấp

Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC,  

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Hui-Bin Huang, Jin-Min Peng, Li Weng, Guang-Yun Liu, Bin Du

Mục tiêu. Suy hô hấp cấp vẫn còn là biến chứng nguy kịch thường gặp ở các bệnh nhân suy giảm miễn dịch và có liên quan tới tăng tỷ lệ tử vong khi phải đặt nội khí quản. Chúng tôi nghiên cứu với mục tiêu đánh giá hiệu quả của  liệu pháp oxy lưu lượng cao qua cannula mũi (high-flow nasal cannula oxygen therapy -HFNC) so với các kỹ thuật  oxy khác cho nhóm bệnh nhân này.

Phương pháp. Chúng tôi tìm kiếm dữ liệu từ các bài báo thích hợp trên hệ thống Cochrane, Embase, PubMed trước ngày 15.8.2017. Chúng tôi thực hiện phân tích gộp để xác định tỷ lệ tử vong gần (được định nghĩa là tử vong tại ICU, trong viện hoặc trong vòng 28 ngày) và tỷ lệ đặt nội khí quản là các kết cục tiên phát, và thời gian nằm ICU là kết cục thứ phát.

Kết quả. Chúng tôi tìm được 7 nghiên cứu với 667 bệnh. Sử dụng HFNC có liên quan tới giảm có ý nghĩa tỷ lệ tử vong gần (RR 0.66; 95% CI, 0.52 - 0.84, p = 0.0007) và tỷ lệ đặt nội khí quản (RR 0.76, 95% CI 0.64 - 0.90; p = 0.002). Ngoài ra, HFNC không làm tăng có ý nghĩa  thời gian nằm tại ICU (MD 0.15 ngày; 95% CI, -2.08 - 2.39; p = 0.89).

Kết luận. Các kết quả của phân tích gộp hiện tại gợi ý rằng việc sử dụng HFNC làm cải thiện có ý nghĩa các kết cục của suy hô hấp cấp trên các bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Vì chất lượng của các nghiên cứu được lựa chọn, cần có thêm các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đủ mạnh để xác nhận kết quả của chúng tôi.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan