Tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít là một chỉ dấu của biến chứng bệnh viện ở các bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng

Mục tiêu. Mặc dù thường không có triệu chứng, nhưng sự xuất hiện của tràn dịch màng ngoài tim số lượng ít (SPE) được xem là có liên quan với các biến cố bất lợi và làm tăng tỷ lệ tử vong trong nhiều tình trạng khác nhau. Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu đánh giá tần suất và tầm quan trọng về tiên lượng của SPE ở các bệnh nhân nhập viện vì viêm phổi mắc phải cộng đồng (CAP). Phương pháp. Nghiên cứu tiến cứu được thực hiện với 154 bệnh nhân người lớn nhập viện vì CAP. Mức độ nặng của CAP được đánh giá với chỉ số mức độ nặng viêm phổi PSI (pneumoniae severity index) và thang điểm CURB-65(confusion, urea, respiratory rate, arterial blood pressure and age). Tất cả bệnh nhân được siêu âm qua thành ngực trong vòng 48 giờ đầu tiên nhập viện. Bệnh nhân được theo dõi đến khi ra viện hoặc tử vong. Kết cục lâm sàng là thời gian nằm viện, các biến chứng trong viện (CH) được xác định là nhập khoa hồi sức tích cực, cần thông khí nhân tạo hoặc tử vong trong thời gian nằm viện. Nghiên cứu được đăng kí tại ClinicalTrials.gov, số NCT02441855. Kết quả. Tổng số 34 CHs xảy ra với 21 bệnh nhân (13,6%). Các bệnh nhân lớn tuổi hơn và có nhiều bệnh kèm theo như đái tháo đường, bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não, và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có xu hướng bị CH nhiều hơn. Các bệnh nhân bị CH có nồng độ NT-ProBNP, troponin và creatinine tại thời điểm nhập viện cao hơn các bệnh nhân không CH. Các bệnh nhân có CH cũng có điểm CURB-65 và PSI cao hơn và thời gian nằm viện dài hơn so với các bệnh nhân không có biến chứng trong viện. SPE được ghi nhận ở 24 bệnh nhân (15.6%) trong nghiên cứu. Tỷ lệ CH lớn hơn ở nhóm bệnh nhân có SPE (26 CH xảy ra ở 14 trong số 24 bệnh nhân) so với nhóm không có tràn dịch màng tim (8 CHxảy ra ở 7 trong số 130 bệnh nhân, p < 0.001). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy sự có mặt của SPE là yếu tố tiên lượng độc lập của CH (OR: 3.26; 95% CI: 2.19 – 8.71; p = 0.008).Kết luận. Đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh rằng sự có mặt của SPE có liên quan đến tăng tỷ lệ biến cố bất lợi ở các bệnh nhân CAP.


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan