Yếu tố chống lão hóa alpha Klotho, là một chỉ dấucủa stress sinh lý cấp tính, và là yếu tố dự đoán tỉ lệ tử vong trong ICU, ở các bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn

Mục tiêu. Sự phá hủy gen làm giảm nồng độ alpha-Klotho (alpha-KL) huyết thanh có liên quan với lão hoá nhanh, suy đa tạng, và tăng tỉ lệ tử vong trong nhiễm khuẩn huyết thực nghiệm. Chúng tôi giả định rằng nồng độ alpha-KL thấp tại thời điểm khởi phát sốc nhiễm khuẩn tương quan với tỉ lệ vong cao.

Công cụ và phương pháp. Nghiên cứu thuần tập tiến cứu trên 104 bệnh nhân người lớn sốc nhiễm khuẩn. Alpha-KL được định lượng bằng phương pháp ELISA cho mẫu huyết thanh được thu thập vào ngàytuyển bệnh (trong 72 giờtừ khi khởi phát sốc). Mối tương quangiữa alpha-KL và kết cục lâm sàng được đánh giá trong các mô hình đơn biến và đa biến.

Kết quả. Alpha-KL trung vị (IQR) là 816 (1020.4) pg/mL và giải thích sự phân bố theo hai cách với hai nhóm khác nhau, nhóm A [n = 97, alpha-KL trung vị là 789.3 (767.1)] và nhóm B [n = 7,alpha-KL trung vị là4365.1(1374.4), >1.5 lần IQR của nhómA]. Trong nhóm A, các bệnh nhân tử vong tại ICU có nồng độ alpha-KL huyết thanh cao hơn đáng kể so với những bệnh nhân sống sót cũng như có điểm APACHE II và SOFA, tỉ lệ thông khí nhân tạo, nồng độ BUN, creatinine, calcium, phosphor và lactat máu cao hơn đáng kể so với những trường hợp bệnh nhân sống sót (p ≤ 0.05). Nồng độ alpha KL ≥ 1005  là một yếu tố tiên đoán độc lập cho tử vong trong ICU khi kiểm chứng cùng các biến khác (p = 0.028, 95%CI 1.143–11.136).

Kết luận

Tăng nồng độ alpha-KL huyết thanh ở những bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn có liên quan với tăng tỉ lệ tử vong. Tuy vậy, vẫn cần thêm các nghiên cứu để chứng thực những kết luận trên.


image(4).png


Danh mục: Nghiên cứu khoa học , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan