Sự liên quan giữa tỷ lệ tử vong cao và cấy khuẩn dương tính với vi khuẩn sinh ESBL trên các bệnh nhân nhiễm khuẩn mắc phải cộng đồng

Tác giả. Sumit Ray, Dimple Anand, Sankalp Purwar, Arijit Samanta, Kaustubh V. Upadhye, Prasoon Gupta, Debashis Dhar

Mục tiêu. Các nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn đa kháng thuốc đã trở thành vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng trên toàn cầu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát tình trạng vi khuẩn kháng thuốc trong cộng đồng và ảnh hưởng của chúng đến tỷ lệ tử vong. Phương pháp. Nghiên cứu hồi cứu và phân tích tiến cứu các dữ liệu thu thập được với các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nhập viện vào 2 khoa ICU hạng 3 trong thời gian 2 năm. Thu thập số liệu về nhân chủng học, cấy khuẩn dương tính, chủng vi khuẩn, tình trạng kháng và kết cục lâm sàng.

Kết quả. Trong 5309 bệnh nhân được tuyển vào nghiên cứu; có 3822 người nghi ngờ nhiễm khuẩn trên lâm sàng tại thời điểm nhập viện với 1452 bệnh nhân có kết quả cấy khuẩn dương tính. Trong số đó, có 201 chủng vi khuẩn được phân lập từ các bệnh nhân nhiễm khuẩn mắc phải cộng đồng. 73% là trực khuẩn Gram âm, phổ biến nhất là E.coli (63%). 63.4% E.coli và 60.7% Klebsiella sinh ESBL. Tỷ lệ tử vong nhóm nhiễm khuẩn sinh ESBL cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không sinh ESBL (OR 2.756). Ngoài ra, các bệnh nhân dương tính ESBL đã từng được điều trị bằng các  Beta Lactam +  ức chế Beta Lactamase (BL + BLI) có tỷ lệ tử vong cao hơn rõ rệt so với nhóm bệnh nhân điều trị bằng carbapenem. Cần có thêm nhiều dữ liệu từ các trung tâm khác nhau để thiết lập một nguyên tắc lựa chọn kháng sinh thích hợp cho các bệnh nhân nhiễm khuẩn mắc phải cộng đồng nặng.Danh mục: TT NCKH - ĐT - CĐT , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan