1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Bệnh viện Tim Hà nội, 2019

2. Nhân lực: 

Bệnh viện có tổng số cán bộ viên chức, người lao động đang làm việc bệnh viện là 690 người bao gồm 152 biên chế, 01 lao động hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP và 537 hợp đồng lao động của bệnh viện bao gồm:

  • Ban giám đốc: 01 giám đốc và 03 phó giám đốc
  • 09 phòng chức năng: Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị, Vật tư, Công nghệ thông tin, Tài chính kế toán, Công tác xã hội, Điều dưỡng, Quản lý chất lượng Bệnh viện.
  • 01 phòng khám đa khoa.
  • 01 trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến.
  • 04 trung tâm: Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Phẫu thuật tim mạch, Trung tâm Cấp cứu và Can thiệp tim mạch, Trung tâm Tim mạch Nhi; 12 khoa lâm sàng trực thược thuộc 04 trung tâm: Khoa Hồi sức tích cực, Khoa Phẫu thuật tim người lớn, Khoa Phẫu thuật mạch máu, khoa Gây mê hồi sức, Khoa Tim mạch can thiệp, Khoa Can thiệp tĩnh mạch, khoa Thăm dò điện sinh lý và Điều trị rồi loạn nhịp, Khoa Cấp cứu, Khoa Nội nhi, Khoa Can thiệp tim mạch trẻ em, Khoa Hồi sức tích cực nhi, Khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em.
  • 08 Khoa Lâm sàng: Khoa Khám bệnh, Khoa Nội, Khoa Tim mạch chuyển hóa, Khoa  Các bệnh mạch máu, Khoa Khám bệnh tự nguyện, Khoa Điều trị ban ngày, Khoa Quốc tế, Khoa Dinh dưỡng.
  • 04 khoa cận lâm sàng: Xét nghiệm, Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chẩn đoán hình ảnh,
  • 04 đơn nguyên: Đơn nguyên Tim mạch can thiệp cơ sở 2,Đơn nguyên chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, Đơn ngyên sơ sinh, Đơn nguyên Phẫu thuật tim mạch ít xâm lấn, Đơn nguyên Sơ sinh.