Khoa Dược được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Tim Hà Nội. Qua nhiều năm hoạt động và phát triển, Khoa Dược đã hoàn thành tốt vai trò bảo đảm cung ứng thuốc, hoá chất đạt chất lượng, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị. Đồng thời đảm bảo công tác quản lý xuất nhập thuốc, hóa chất theo đúng quy định hiện hành.

Năm 2013, nhà thuốc bệnh viện Tim Hà Nội được công nhận đạt chuẩn GPP – Thực hành tốt nhà thuốc.

Trong những năm gần đây, khoa Dược từng bước đưa hoạt động thông tin thuốc, dược lâm sàng trở thành một trong các hoạt động thường quy của khoa nhằm hỗ trợ cho công tác điều trị của bác sĩ cũng như tư vấn, giám sát sử dụng thuốc an toàn - hợp lý cho bệnh nhân.

Trưởng khoa: DS.CKII. Đỗ Thị Bích Thủy

Khoa Dược có 19 nhân viên, trong đó:

- 1 dược sĩ chuyên khoa II;

- 2 thạc sĩ dược;

- 1 dược sĩ đại học;

- 03 cao đẳng dược;

- 12 dược sĩ trung học.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Tổ chức pha chế thuốc (thuốc phóng xạ, dung dịch liệt tim).

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận: Đại học Dược Hà Nội, Cao đẳng y tế Hà Nội.

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

- Tham gia chỉ đạo tuyến.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu và hóa chất.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng thuốc, hóa chất cho nhu cầu khám và chữa bệnh của bệnh viện, ưu tiên sử dụng thuốc Việt Nam chất lượng cao.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn về sử dụng thuốc khi được yêu cầu; Thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc; Tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Tham gia theo dõi, quản lý sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng (kháng sinh, dịch truyền, thuốc cản quang).

- Chuẩn hóa các quy trình hoạt động của khoa dược theo quy trình quản lý chất lượng; Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược;

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận: Đại học Dược Hà Nội, Cao đẳng y tế Hà Nội.

- Quản lý, điều hành hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện hiệu quả theo đúng quy định.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

- 100% thuốc, hóa chất được cung ứng kịp thời cho nhu cầu khám chữa bệnh.

- Tăng cường giám sát sử dụng thuốc và công tác chuyên môn về dược toàn bệnh viện: dược lâm sàng thực hiện tại 50% khoa lâm sàng, giám sát sử dụng thuốc cần chia liều khi sử dụng, giám sát quản lý lịch sử dùng thuốc của bệnh nhân.

- Tăng cường công tác thông tin thuốc, đào tạo kiến thức về sử dụng thuốc cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị và các tiểu ban trong Hội đồng thuốc hiệu quả hơn.

- Kho thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP”.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Phấn đấu trở thành khoa Dược bệnh viện hàng đầu của Hà Nội về chất lượng chăm sóc thuốc cho bệnh nhân, sử dụng thuốc an toàn – hợp lý.