QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA TRUNG TÂM NGOẠI

(Bao gồm khoa PTTNL – PTMM – Đơn nguyên PTIXXL)

Lãnh đạo trung tâm PTTM

BsCKII: Nguyễn Hoàng Hà

        78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(21).png

Phó GĐ TTPTTM – Trưởng khoa Ngoại mạch máu

      Ths. Bs: Nguyễn Thái Minh

       78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(22).png

Phụ trách khoa Phẫu Thuật tim người lớn

      Th.Bs: Đặng Quang Huy

      78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(23).png

Phụ Trách Điều dưỡng

CNĐD:

Phùng Thị Hải Anh

Tập thể nhân viên Trung tâm ngoại

( Khoa PT Tim người lớn – Khoa Phẫu thuật mạch máu – ĐN phẫu thuật ít xâm lấn)

I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm ngoại (bao gồm 2 khoa và 1 đơn nguyên cùng hoạt động).

 • Trung tâm Ngoại tiền thân là khoa ngoại được thành lập tháng 6/2007
 • Ban đầu gồm 5 bác sỹ và 7 điều dưỡng, 1 hộ lý tại vị trí nhà A tầng 3 có 19 giường bệnh
 • Đến năm 2017 nhân lực tăng 12 bác sỹ, 13 điều dưỡng, 1 hộ lý và 1 thư ký y khoa vị trí nhà A tầng 5 có 29 giường bệnh.

  Trưởng khoa: Ths Bs Đào Quang Vinh

 • Tháng 2/2017 khoa ngoại mở rộng thêm ĐN Ngoại mạch máu do Ths Bs Nguyễn Hoàng Hà làm lãnh đạo. Đơn nguyên bao gồm 5 Bs, 9 điều dưỡng và 1 hộ lý tại vị trí nhà D tầng 3 gồm 16 giường bệnh.

 

 • Hiện tại trung tâm Ngoại (Khoa PTTNL – PTMM – DDNPTIXXL)

+ Có 27 giường bệnh

+ Nhân lực gồm có 18 cán bộ nhân viên:

Chức danh

CKII

Thạc sỹ

Bác sỹ đa khoa

Cử nhân

Cao đẳng

Trung cấp

Tổng

Bác sỹ

1

5

1

 

 

 

6

Điều dưỡng

 

 

 

6

1

3

10

Hộ lý

 

 

 

 

 

 

1

Thư ký y khoa

 

 

 

 

 

 

1

 •    7/3/1018 Trung tâm tim mạch phẫu thuật được thàng lập gồm có:

         Khoa Ngoại và ĐN Ngoại mạch máu được tách ra thành các khoa và đơn nguyên             nhỏ: Phẫu thuật tim người lớn, Phẫu thuật tim trẻ em, Phẫu thuật mạch máu

 •    Bộ phận phòng mổ của khoa gây mê hồi sức

15/3/2018: Ts.Bs Đào Quang Vinh làm giám đốc trung tâm

 • 20/3/2018 quyết định thành lập 3 khoa và 1 đơn nguyên thuộc trung tâm phẫu thuật tim mạch gồm:

-Khoa Phẫu thuật tim người lớn: Ths Bs Nguyễn Hoàng Hà là trưởng khoa

-Khoa Phẫu thuật mạch máu: Ths Bs Nguyễn Thái Minh là trưởng khoa

-Khoa phẫu thuật tim trẻ em: Ths Bs Đinh Xuân Huy làm trưởng khoa

-ĐN Phẫu thuật ít xâm lấn: Ths Bs Đặng Quang Huy làm trưởng khoa

 • 20/9/2018 Trung tâm Phẫu thuật tim mạch do Bs Nguyễn Hoàng Hà làm lãnh đạo trung tâm.
 • Tháng 01/2020 Trung tâm PTTM có thêm 3 phó giám đốc trung tâm mới bao gồm:

+ TS.Bs Vũ Thị Thục Phương kiêm nhiệm Trưởng khoa GMHS

+ TS.Bs Trần Mai Hùng kiêm nhiệm P.Trưởng khoa GMHS

+ Ths.Bs Nguyễn Thái Minh kiêm nhiệm Ttrưởng khoa PTMM

 • Trung tâm Ngoại hiện nay trực thuộc trung tâm Phẫu thuật tim mạch bao gồm 2 khoa và 1 Đơn nguyên gồm:

-Khoa Phẫu thuật mạch máu: Ths.Bs Nguyễn Thái Minh lãnh đạo khoa

-Khoa Phẫu thuật tim người lớn và đơn nguyên phẫu thuật ít xâm lấn:     Ths.Bs        Đặng Quang Huy làm lãnh đạo khoa.

2. Tình hình nhân sự:

Trung tâm Ngoại gồm khoa Phẫu thuật tim người lớn, khoa Phẫu thuật mạch máu, Đơn nguyên phẫu thuật ít xâm lấn báo gồm: 6 bác sỹ, 10 điều dưỡng, 1 hộ lý và 1 thư ký y khoa, trong đó

  • Ths Bs Nguyễn Hoàng Hà là lãnh đạo trung tâm
  • Ths Bs Nguyễn Thái Minh lãnh đạo khoa Phẫu thuật mạch máu
  • Ths Bs Đặng Quang Huy lãnh đạo khoa Phẫu thuật tim người lớn và Đơn nguyên phẫu thuật ít xâm lấn.

3. Tổ chức đoàn thể

- Đảng viên Đảng CSVN: 02 Đảng viên

- Tổ Công đoàn Khoa: Đồng chí Vũ Thị Liên làm phụ trách

- Đoàn Thanh niên CSHCM: 01 đoàn viên

4. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ

- Năm 2007: Ths Bs Đào Quang Vinh là trưởng khoa Ngoại

- Năm 2017: Tiến sỹ Bs Đào Quang Vinh là trưởng khoa Ngoại

                      Ths Bs Nguyễn Hoàng Hà là trưởng đơn nguyên Ngoại mạch máu

-Năm 2018: TS Bs Đào Quang Vinh làm Giám đốc trung tâm phẫu thuật tim mạch

                   + Ths Bs Nguyễn Hoàng Hà trưởng khoa phẫu thuật tim người lớn

                   + Ths Bs Nguyễn Thái Minh trưởng khoa phẫu thuật mạch máu

                   + Ths Bs Đặng Quang Huy trưởng đơn nguyên Phẫu thuật ít xâm lấn.

-Tháng 9/2018: Ths Bs Nguyễn Hoàng Hà làm lãnh dạo trung tâm Phẫu thuật tim mạch

                   + Ths Bs Nguyễn Thái Minh Phó giám đốc TTPTTM kiêm nhiệm trưởng khoa Phẫu thuật mạch máu.

                   + Ths Bs Đặng Quang Huy lãnh đạo khoa Phẫu thuật tim người lớn và Đơn nguyên phẫu thuật ít xâm lấn.

II: CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM NGOẠI

1. Chức năng của từng bộ phận thuộc trung tâm

- Chức năng khoa Phẫu thuật tim người lớn

Khoa Phẫu thuật Tim Người lớn là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật, điều trị bệnh lý tim mạch ở người lớn. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

- Chức năng khoa Phẫu thuật mạch máu

Khoa phẫu thuật mạch máu là khoa lâm sàng, có chức năng điều trị phẫu thuật và can thiệp nội mạch cho các bệnh tim và bệnh mạch máu (bệnh động mạch chủ, bệnh mạch máu ngoại vi). Về phẫu thuật tim bao gồm phẫu thuật động mạch chủ, phẫu thuật động mạch vành… Về phẫu thuật mạch máu ngoại vi bao gồm các phẫu thuật mạch chi, mạch cảnh, làm đường vào mạch máu (vascular access) cho các bệnh nhân lọc máu chu kỳ, phẫu thuật viêm giãn tĩnh mạch và các bệnh khác.  Phối hợp và thực hiện can thiệp nội mạch bao gồm đặt Stent Graft động mạch chủ, stent động mạch ngoại vi, can thiệp tĩnh mạch…

- Chức năng đơn nguyên phẫu thuật ít xâm lấn

Tiếp nhận khám, điều trị bằng phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn các bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim mạch mắc phải và các bệnh lý phổi, lồng ngực.

2. Nhiệm vụ chung của Trung tâm Ngoại

- Phối hợp với khoa Khám bệnh tổ chức khám, tư vấn và tiếp nhận bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật. Khám, theo dõi định kỳ người bệnh đã điều trị.

- Thực hiện đúng các quy trình kĩ thuật bệnh viện trong khám, theo dõi, điều trị, chăm sóc toàn diện cho người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật.

- Tổ chức và tham gia thường trực bệnh viện 24/24 giờ.

- Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật và phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy chế công tác khoa gây mê hồi sức và khoa ngoại.

- Tổ chức hội chẩn phẫu thuật và tham gia hội chẩn bệnh viện, hội chẩn liên bệnh viện về chẩn đoán, điều trị phẫu thuật bệnh tim mạch và lồng ngực.

- Đào tạo cán bộ

+ Tư vấn cho Giám đốc bệnh viện và tham gia đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho bác sĩ, điều dưỡng trong đơn nguyên và các cán bộ y tế tuyến dưới được gửi đến học tập và thực hành khi có yêu cầu.

+ Tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc sau đại học, đại học, cao đẳng và trung học do bệnh viện phân công.

- Nghiên cứu khoa học

+ Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ kĩ thuật hiện đại trong điều trị ngoại khoa các bệnh lý tim mạch và lồng ngực.

+ Đề xuất và triển khai các đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế điều trị ngoại khoa bệnh tim mạch và lồng ngực và xu hướng phát triển của y học hiện đại.

+ Tham gia báo cáo các công trình nghiên cứu tại các hội nghị chuyên ngành trong nước và quốc tế.

+ Công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

+ Ứng dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật điều trị ngoại khoa đối với bệnh tim mạch và lồng ngực.

+ Phối hợp cùng các khoa/đơn nguyên trong bệnh viện xây dựng và trình Hội đồng khoa học kĩ thuật bệnh viện thông qua các phác đồ chẩn đoán, điều trị các bệnh tim mạch và lồng ngực phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam.

- Chỉ đạo tuyến

+ Tuyên truyền giáo dục bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về phòng, phát hiện sớm bệnh tim mạch và lồng ngực.

+ Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe khi được bệnh viện phân công.

+ Tham gia công tác chỉ đạo chuyên môn kĩ thuật cho y tế cơ sở về khám, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị ngoại khoa các bệnh tim mạch và lồng ngực theo chỉ đạo của bệnh viện.

+ Xây dựng các qui trình và biên tập các tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác điều trị bằng phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn trong điều trị các bệnh tim mạch và lồng ngực.

- Hợp tác quốc tế

+ Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học về bệnh tim mạch và lồng ngực theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

+ Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về khám, chẩn đoán, điều trị bệnh tim mạch và lồng ngực và phát triển chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

+ Tham dự các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về phẫu thuật tim mạch trong điều trị các bệnh tim mạch và lồng ngực dưới sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện.

- Quản lý chất lượng

-+Áp dụng, triển khai và xây dựng kế hoạch của trung tâm từng bước thực hiện theo tiêu chí chất lượng bệnh viện và các tiêu chuẩn chất lượng khác có liên quan.

+ Tự đánh giá chất lượng, công khai chất lượng hoạt động của trung tâm và chịu sự kiểm định chất lượng của phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện, Bộ Y Tế và các cơ quan liên quan khác.

+ Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bệnh viện của Trung tâm. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm.

- Quản lí trung tâm

+ Triển khai và thực hiện quy chế hoạt động của trung tâm, quy định tại quy chế bệnh viện, các quy định khác của Nhà nước, Bộ Y tế và bệnh viện.

+ Tổ chức giao ban trung tâm, tham gia giao ban bệnh viện, tham gia sinh hoạt khoa học.

+ Thường xuyên giáo dục nâng cao y đức trong cán bộ và thực hiện tốt quy chế giao tiếp của trung tâm.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của trung tâm như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được bệnh viện giao theo quy định.

+ Thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát và lãng phí trong điều trị, kê khai, tính đúng, tính đủ các chi phí điều trị của bệnh nhân. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

+ Sử dụng trang thiết bị của bệnh viện đảm bảo an toàn, tiết kiệm, năng xuất và hiệu quả

+ Thực hiện xã hội hóa công tác y tế theo quy định của Nhà nước và Bệnh viện.

 

III: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẠT ĐƯỢC

- Thực hiện được hầu hết các phẫu thuật tim mạch người lớn với chất lượng ngang tầm với các trung tâm lớn ở trong nước và khu vực

- Duy trì và đảm bảo được số lượng phẫu thuật tim lớn nhất so với các trung tâm tim mạch

- Thực hiện thường qui các phẫu thuật phức tạp có nguy cơ cao như: phẫu thuật tách thành động mạch chủ type A, phẫu thuật Bentall, Phẫu thuật thay quai động mạch chủ, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ ngực bụng, phẫu thuật tim mổ lại nhiều lần, phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành với hai động mạch ngực trong, phẫu thuật động mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, phẫu thật sửa van tim, phẫu thuật ít xâm lấn…

- Tham gia đào tạo và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim cho nhiều bệnh viện theo chương trình Bệnh viện vệ tinh.  

- Có nhiều công trình nghiên cứu đăng tải trong các tạp chí trong nước và quốc tế.

IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TƯƠNG LAI

- Phát triển phẫu thuật ít xâm lấn (cho van động mạch chủ và phẫu thuật hai van)

- Phẫu thuật thường qui động mạch vành với 2 động mạch ngực trong, phẫu thuật mạch vành không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, cùng với các phòng, ban, khoa khác của bệnh viện biến viện tim thành trung tâm đào tạo về chuyên nghành tim mạch và đặc biệt về phẫu thuật tim mạch người lớn.

 

V: PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG HOẶC SLOGAN

          Phương châm hành động là lấy ‘Sự hài lòng của bệnh nhân là trung tâm’. Nâng cao chất lượng phẫu thuật, áp dụng kỹ thuật mới, hoàn thiện và tối ưu hóa các phẫu thuật hiện tại. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng chăm sóc sau mổ hướng tới chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân sau mổ.