1. Địa chỉ: - CS1: Tầng 2 - Nhà B - Bệnh viện Tim Hà Nội - 92 Trần Hưng Đạo

                     - CS2: Tầng 2 – Bệnh viện Tim Hà Nội – 89 Võ Chí Công         

2. Điện thoại: 0243- 942 0757 * 226 Email: cntt.bvt@gmail.com

3. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số: 6 nhân viên, Trong đó: 3 Thạc sỹ, 3 Kỹ sư.

4. Ban lãnh đạo từ 2014 đến nay:

 

ThS.KS. Nguyễn Văn Hòa
 Phó trưởng phòng phụ trách từ 1/2014

 


 
ThS. Nguyễn Vũ Huy Toàn
Phó trưởng phòng
KS. Vũ Hoàng Thao
Phó trưởng phòng 

 

 

Cán bộ, nhân viên phòng Công nghệ thông tin

5 - Quá trình xây dựng và phát triển :

- Tổ CNTT được thành lập 01/2009 trực thuộc Ban Giám đốc phụ trách các vấn đề về CNTT của bệnh viện.

- Cùng với sự phát triển của bệnh viện,  Phòng CNTT được  thành lập ngày 24/01/2014 theo quyết định số 133 /QĐ-BVT.

- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện phòng CNTT đã đạt được nhiều thành tích triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý bệnh viện. Đến năm 2015 hệ thống thông tin bệnh viện đã phát triển với cơ sở hạ tầng cả hai cơ sở đã tương đối hoàn chỉnh. Gần 100% các đơn vị chuyên môn, phòng ban chức năng đã có phần mềm quản lý, 100% các đơn vị trong bệnh viện có mạng INTERNET. Ứng dụng CNTT góp phần giảm thiểu nhân lực trong ngành y tế cũng như các hình thức quản lý bệnh án, tài chính, thuốc, vật tư ... góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng quản lý cũng như công tác khám chữa bệnh mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

- Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, phòng CNTT không ngừng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng CNTT trong  Bệnh viện theo hướng hiện đại hóa.