Áp lực dương cuối thì thở ra (Positive end-expiratory pressure - PEEP) điều chỉnh theo áp lực ổ bụng: một nghiên cứu thuần tập

Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC,  

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Adrian Regli, Bart Leon De Keulenaer, Annamaria Palermo, Peter Vernon van Heerden

Mục tiêu. Tăng áp lực trong ổ bụng (Intra-abdominal hypertension- IAH) có liên quan tới làm suy giảm chức năng hô hấp. Số liệu trên động vật gợi ý rằng các mức áp lực dương cuối thì thở ra (PEEP) điều chỉnh theo các mức áp lực ổ bụng (Intra-abdominal hypertension- IAP) có thể chống lại rối loạn chức năng hô hấp do IAH. Trong nghiên cứu thuần tập này, mục đích của chúng tôi là đánh giá xem liệu PEEP điều chỉnh theo IAP có thể được áp dụng an toàn cho các bệnh nhân IAH hay không.

Phương tiện và phương pháp. Chúng tôi lựa chọn các bệnh nhân được thông khí nhân tạo có IAH. Loại trừ những bệnh nhân có rối loạn chức năng tim mạch nặng hoặc giảm oxy máu nhiều hoặc các bệnh nhân có nguy cơ tử vong ngay. Theo phương pháp tuyển bệnh, các mức PEEP được áp dụng ngẫu nhiên: PEEP = 5 cmH2O (mức nền), PEEP = 50% IAP, và PEEP = 100% IAP. Sau khoảng thời gian 30 phút chúng tôi đánh giá khí máu động mạch và các thông số về tim mạch – hô hấp.

Kết quả. 15 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu. 6 (41%) bệnh nhân không dung nạp được với mức PEEP = IAP do giảm oxy máu, tụt huyết áp hoặc hở qua cuff nội khí quản. PaO2/FiO2 lần lượt là 234 (68), 271 (99), và 329 (107). Sự khác biệt này chỉ có ý nghĩa giữa nhóm sử dụng PEEP nền và mức PEEP = 100% IAP (p = 0.009).

Kết luận. PEEP = 100% IAP không được dung nạp tốt và chỉ cải thiện nhẹ mức oxy máu ở các bệnh nhân thông khí cơ học có tăng áp lực ổ bụng.


Danh mục: Phổ biến kiến thức , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan