So sánh hiệu quả của thở máy không xâm nhập với thở máy xâm nhập trên các bệnh nhân viêm phổi

Người dịch: ThS. Nguyễn Văn Thực, Phó trưởng khoa HSTC,  

Hiệu đính: PGS.TS. Lê Thu Hòa, Phụ trách Trung tâm ĐT- CĐT

Tác giả. Mihaela S. Stefan, MD, PhD, Aruna Priya, MA, MSc, Penelope S. Pekow, PhD, Tara Lagu, MD, MPH, Jay S. Steingrub, MD, Nicholas S. Hill, MD, Brian H. Nathanson, PhD, Peter K. Lindenauer, MD, MSc

Mục tiêu. So sánh kết cục của các bệnh nhân viêm phổi nằm viện được điều trị với thở máy không xâm nhập (noninvasive ventilation -NIV) và thở máy xâm nhập (invasive mechanical ventilation -IMV).

Phương tiện và phương pháp. Sử dụng dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử trên hệ thống HealthFacts của nhiều bệnh viện, chúng tôi tuyển các bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán viêm phổi và được điều trị với NIV hoặc IMV. Chúng tôi phát triển một mô hình xu hướng cho các trường hợp sử dụng NIV và đánh giá kết cục trong một tập hợp so sánh xu hướng, và các mô hình so sánh điểm xu hướng và điều chỉnh theo các đồng biến.

Kết quả. Trong số 3971 bệnh nhân được thông khí nhân tạo có 1109 bệnh nhân được điều trị ban đầu bằng NIV. Các bệnh nhân điều trị bằng NIV có tuổi cao hơn, điểm mức độ bệnh nhẹ hơn, có khả năng bị suy tim sung huyết và bệnh phổi mạn tính. Tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân được điều trị ban đầu bằng NIV, IMV và thất bại với NIV lần lượt là 15.8%, 29.8% and 25.9.0%. Trong phân tích xu hướng , nguy cơ tử vong thấp hơn ở các bệnh nhân được điều trị NIV (RR: 0.71, 95% CI: 0.590.85). Phân tích dưới nhóm cho thấy NIV có lợi ích trong các bệnh nhân đồng thời mắc bệnh tim phổi (RR 0.59, 95% CI: 0.470.75) nhưng không có lợi ích trên các bệnh nhân khác (RR 0.96, 95% CI: 0.740.1.25), NIV thất bại nhiều hơn  với các bệnh nhân không có bệnh tim phổi (21,3%) so với các bệnh nhân có các bệnh lý này (13,8%).

Kết luận. Điều trị ban đầu bằng NIV với nhóm bệnh nhân viêm phổi nhập viện có COPD hoặc suy tim cho tỷ lệ sống cao hơn. Các bệnh nhân thất bại với NIV có tỷ lệ tử vong trong viện cao hơn, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc theo dõi bệnh nhân cẩn thận khi điều trị viêm phổi nặng bằng NIV.


Danh mục: Phổ biến kiến thức , Bài viết chuyên đề

Bình luận
Bài viết liên quan