Phòng dịch COVID-19 khi thời tiết giao mùa

Phòng dịch COVID-19 khi thời tiết giao mùa

Đeo khẩu trang đúng cách là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng chống COVID -19

          Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia trong nước và nước ngoài nhận định nguy cơ dịch COVID-19  xâm nhập, lây lan và bùng phát ở Việt Nam rất cao, đặc biệt trong mùa đông - xuân tới đây.