Khám, chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà tại Mường Lý, Mường Lát, Thanh Hóa ngày 15/4/2017,​


Thư viện ảnh khác