Hai và hai

- Ivanov, anh cho phép mình uống mấy chai rượu đấy? 
- Bốn chai một ngày. 
- Tôi cho phép anh chỉ hai chai thôi cơ mà. 
- Nhưng vị bác sĩ khám trước ông cũng cho phép tôi uống một ngày hai chai.


Danh mục: Cười với Trái tim

Bình luận