Nặng không

- Nặng không ?
- Thưa, gấp quá, chúng tôi không cân được ạ !


Danh mục: Cười với Trái tim