Người cũng giống đĩa hát

Bác sĩ hỏi: "Anh hát thì hát, sao lại lật nguời lại làm chi chứ?" 

Bệnh nhân: "Ðồ ngu, mặt A hát xong đương nhiên phải tới mặt B chứ"


Danh mục: Cười với Trái tim

Bình luận