Quảng cáo kem đánh răng

- Chà! Hàm răng trắng đẹp tuyệt trần!

- Răng của mình đấy...

- Khoác!

- Thì chính mình trồng cho cô ta mà!


Danh mục: Cười với Trái tim

Bình luận