Tào Tháo ăn quỵt

Chạy được 1 đoạn thì bị bọn bảo kê đuổi kịp. Biết mình gặp nguy hiểm Tháo ngẩng mặt lên trời than: 
- Trời ơi ta chết mất ! Bất chợt trên trời vọng xuống 1 tiếng nói lạ: 
- Yên tâm con chưa chết đâu. Bây giờ con hãy cầm cục đá kia ném vào đầu thằng trùm bảo kê đi! 
Như bắt được vàng Tháo mừng rỡ làm theo lời nói. Vừa làm xong thì trên trời lại vọng xuống tiếng nói : 
- Đấy đấy bây giờ con mới chết!


Danh mục: Cười với Trái tim

Bình luận