Thuốc thần diệu

- Tôi đến để cảm ơn bác sĩ vì thứ thuốc mà ông đã kê trong toa.

- Tôi rất vui vì đã giúp cô khỏi bệnh.

- Hiệu nghiệm hơn cả suy nghĩ của tôi, thưa bác sĩ.

- Thế cô đã uống được mấy lần?

- Tôi chưa hề đụng đến. Ông cậu tôi chỉ dùng có một lần. Sau đó, tôi trở thành người thừa kế duy nhất.


Danh mục: Cười với Trái tim

Bình luận