Bệnh viện Tim Hà Nội đã triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa telehealth (ảnh), tư vấn phẫu thuật và can thiệp tim mạch từ xa...

/// Ảnh: Bệnh viện Tim Hà Nội

Ảnh: Bệnh viện Tim Hà Nội

Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, sau 5 năm (2016 - 2020) triển khai dự án bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Tim Hà Nội đã phát triển được mạng lưới bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch với 16 bệnh viện hạt nhân; tham gia 213 đợt chuyển kỹ thuật với 11 gói kỹ thuật; giúp nâng cao năng lực tuyến dưới, giảm tỷ lệ bệnh nhân tại các bệnh viện hạt nhân phải chuyển tuyến lên Hà Nội.

Bệnh viện Tim Hà Nội đã triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa telehealth (ảnh), tư vấn phẫu thuật và can thiệp tim mạch từ xa với 122 bệnh viện tham gia, duy trì các buổi tư vấn, khám chữa bệnh trực tuyến, nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị các ca bệnh khó cho các bệnh viện tuyến dưới.


Danh mục: Tin tức , Truyền thông nói về chúng tôi

Bình luận