Bệnh viện Tim Hà Nội khám và phát thuốc cho thương bệnh binh

Trong ngày 15/7/2017 đã có 150 người thuộc các thành phần nêu trên được khám, phát thuốc và tặng quà.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi khám

19830123_1980519132177571_1415642590_o.jpg

20138269_1980519042177580_481269458_o.jpg

20182244_1980519052177579_1400839224_o.jpg

20205517_1980519212177563_274330779_o.jpg


Danh mục: Tin tức

Bình luận