Thư cảm ơn của người nhà Bệnh nhân Mai Thị Kiều

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm của bệnh nhân và người nhà. Xin chia sẻ cùng các bạn đồng nghiệp

28535258_1835518206459415_121515588_n.jpg28536133_1835518416459394_137287469_n.jpg


Danh mục: Khách hàng nói về chúng tôi

Bình luận