Tôi là mẹ của một trong những bệnh nhân điều trị lâu nhất tại viện

Tôi là Phạm Thị Thảo, mẹ của cháu Đỗ Thúy Hiền, bệnh nhân 14 tuổi. Cháu là một trong những bệnh nhân điều trị lâu nhất tại viện...


Danh mục: Khách hàng nói về chúng tôi

Bình luận