Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Holter huyết áp cho các đối tượng thuộc dự án Norred

TB tuyển sinh Holter HA 2017_Page_1.jpgTB tuyển sinh Holter HA 2017_Page_2.jpgTB tuyển sinh Holter HA 2017_Page_3.jpg


Danh mục: Tin tức , Đào tạo

Bình luận