Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm tim trong tim bẩm sinh cho các đối tượng thuộc dự án Norred

TB tuyển sinh SÂT bẩm sinh 2017_Page_1.jpgTB tuyển sinh SÂT bẩm sinh 2017_Page_2.jpgTB tuyển sinh SÂT bẩm sinh 2017_Page_3.jpg


Danh mục: Tin tức , Đào tạo

Bình luận